Visa allt om Westone Entreprenad AB
Visa allt om Westone Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 968 3 285 4 210 4 313 3 599 1 675 4 306 3 664 5 595 4 334
Övrig omsättning - 6 12 25 25 15 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 257 239 -18 50 323 -64 209 3 1 073 1 177
Resultat efter finansnetto 275 294 41 131 297 -57 225 91 2 146 1 183
Årets resultat 190 225 203 240 245 -30 98 65 1 615 648
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 31 54 92 157 109 153 140 46 20
Omsättningstillgångar 4 410 4 071 3 941 3 909 3 580 3 256 3 786 3 390 4 077 2 239
Tillgångar 4 410 4 102 3 995 4 001 3 737 3 365 3 940 3 531 4 123 2 259
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 492 2 526 2 457 2 404 2 307 2 190 2 347 2 449 2 575 1 137
Obeskattade reserver 425 401 404 621 820 877 905 822 833 541
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 44 69 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 493 1 174 1 134 932 541 298 688 260 716 581
Skulder och eget kapital 4 410 4 102 3 995 4 001 3 737 3 365 3 940 3 531 4 123 2 259
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 383 436 218 235 322
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 442 395 743 497 536 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 162 146 251 172 188 145 161 99 79 103
Utdelning till aktieägare 352 225 156 150 143 128 127 200 190 178
Omsättning 5 968 3 291 4 222 4 338 3 624 1 690 4 312 3 664 5 595 4 334
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 968 3 285 4 210 4 313 3 599 - 4 306 3 664 5 595 4 334
Personalkostnader per anställd (tkr) 631 621 1 054 705 757 - 649 382 382 425
Rörelseresultat, EBITDA 285 262 20 100 374 -20 248 23 1 081 1 179
Nettoomsättningförändring 81,67% -21,97% -2,39% 19,84% 114,87% -61,10% 17,52% -34,51% 29,10% -%
Du Pont-modellen 6,24% 7,19% 1,13% 4,22% 8,99% -1,69% 5,71% 2,66% 52,05% 52,32%
Vinstmarginal 4,61% 8,98% 1,07% 3,92% 9,34% -3,40% 5,23% 2,57% 38,36% 27,27%
Bruttovinstmarginal 77,04% 73,33% 74,06% 77,25% 79,08% 71,58% 75,62% 21,56% 31,69% 98,68%
Rörelsekapital/omsättning 48,88% 88,19% 66,67% 69,02% 84,44% 176,60% 71,95% 85,43% 60,07% 38,26%
Soliditet 64,02% 69,20% 69,39% 71,52% 77,91% 84,29% 76,50% 86,12% 77,00% 67,58%
Kassalikviditet 295,38% 346,76% 347,53% 419,42% 661,74% 1 086,91% 550,29% 1 303,85% 569,41% 385,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...