Brister i bokslut

Obs! Bolagsverket gör sällan några kontroller av själva bokslutet. När en årsredovisning blivit godkänd av Bolagsverket betyder det oftast bara att det finns ett bokslut men inte att det är korrekt.

Brister i bokslut brukar i de flesta fall bero på ett litet slarv- eller räknefel i uppställningen. För att ett bokslut ska vara korrekt måste dock alla summeringar och delsummeringar vara korrekta. Först då kan vi och UC använda uppgifterna i våra tjänster.

I vissa fall beror det på att sidor missats vid inskanning. Då innehåller inte vår kopia hela bokslutet och måste skannas om av Bolagsverket för att vi ska kunna registrera det.

Kontrollera bokslutet så att:

  • Summa skulder och eget kapital är exakt samma som summa tillgångar
  • Årets resultat är det samma i resultaträkningen som under eget kapital
  • Resultaträkningen är korrekt summerad
  • Skuldsidan i balansräkningen är korrekt summerad
  • Tillgångssidan är korrekt summerad
  • Förvaltningsberättelsen inte saknas
  • Kontakta oss ifall eventuell felbedömning i registreringen kan ha skett hos UC Indata.

För att vi ska få in siffrorna på allabolag.se måste ett rättat bokslut skickas till Bolagsverket. Sedan uppdateras det med automatik på allabolag.se samt i UC:s tjänster.

På allabolag.se visar vi när brist finns av två anledningar. Dels för att du som användare ska förstå varför delar av eller hela bokslut saknas och dels för att bolaget i fråga ska bli varse så att de kan korrigera felet.