Här kan du få support och svar på vanliga frågor

All information på allabolag.se är offentliga uppgifter som hämtas från bland annat Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket och UC.

Vill du ändra uppgifter ska du vända dig direkt till källan så uppdateras uppgifterna hos oss automatiskt vid nästa avisering. Har du firmateckningsrätt med e-legitimation kan du göra många ändringar själv på verksamt.se.

Vad vill du ha hjälp med?

 • Ändra adress och/eller telefonnummer till ditt bolag

  Telefonnumret vi visar kommer från SCB och i de flesta fall också adressen. Det är viktigt att du alltid ändrar hos källan för att ändringen ska kvarstå och att felet inte ska fortsätta att spridas. Dina uppgifter hos SCB ändras genom verksamt.se. Det tar ungefär två veckor innan uppgifterna uppdateras på allabolag.se. Har ändringen inte gått igenom efter två veckor, vänligen kontakta SCB.

 • Ändra SNI-kod på ditt företag

  SNI koderna vi visar kommer från SCB. Vill du ändra SNI kod gör du det på verksamt.se eller hos Skatteverket med hjälp av Blankett SKV 4639. Det tar ungefär två veckor innan uppgifterna uppdateras på allabolag.se.

 • Ändra företagsnamn, bolagsordning eller styrelse för ett AB, HB eller KB

  Detta gör du via bolagsverket.se eller verksamt.se.

 • När finns årsredovisningen och bokslutet på allabolag.se?

  Det brukar ta cirka en vecka efter att Bolagsverket godkänt årsredovisningen innan vi har den inskannade kopian i PDF-format på allabolag.se. Sedan, lite beroende på tid på året, brukar det ta ytterligare minst en vecka innan vi har det registrerade bokslutet i tjänsten. Under sommaren och hösten då det är högsäsong kan man räkna med ett par veckor till innan bokslutet är registrerat och klart.

 • Vill du undersöka när årsredovisningen registrerades hos Bolagsverket?

  För att se när en årsredovisning registrerades hos Bolagsverket kan du följa denna länk och sök på organisationsnummer.

 • Önskar du påskynda inlägget av bokslut på allabolag.se?

  Mejla boa@uc.se. Det kostar 500 kr att komma först i kön.

 • Uppgiften om antal anställda i aktiebolag

  Dessa uppgifter kommer från den senaste årsredovisningen. Siffran berättar medelantalet anställda under den angivna beslutsperioden. Vi gör inga korrigeringar av antalet anställda om antalet förändrats under året. Skulle ingen årsredovisning finnas eller om du tittar på en annan bolagsform visas ibland hur många anställda det finns med ett intervall från SCB.

 • Aktivt eller inaktivt bolag på allabolag.se

  Flera faktorer vägs in när vi avgör om bolaget är aktivt eller inte. För att ett bolag ska anses vara aktivt på allabolag.se krävs oftast att det är registrerat för något av skatteslagen moms eller F-skatt. Undantag finns dock för vissa bolagsformer. Inaktiva bolag tas bort automatiskt efter två år för alla bolagsformer bortsett från enskilda bolag som tas bort efter ett år.

 • Koncernstrukturer och kopplingar

  Detta skapas av UC AB utifrån årsredovisningar. Uppdateringen av koncernrelationer kan ibland släpa efter då nya årsredovisningar bara kommer en gång per år.

 • Kan jag få mitt företag borttaget från allabolag.se?

  Du kan inte få ditt företag borttaget från allabolag.se då företaget och uppgifterna är offentliga. Utgivningsbeviset som finns för allabolag.se innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Läs mer.

 • Jag vill inte stå med som befattningshavare för ett företag, hur gör jag då?

  Du kan inte få dina uppgifter borttagna från allabolag.se då uppgifter om befattningshavare är offentliga uppgifter. Läs mer.

 • Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter

  Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Läs mer.

 • I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade ("rätten att bli bortglömd")

  Till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Läs mer.

 • I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas.

  Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Läs mer.

 • Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring

  Då kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.


Har du frågor eller funderingar, kontakta oss så hjälper vi dig!

hej@allabolag.se

För att kunna hantera ditt ärende ber vi dig ange ert organisationsnummer.