Årsredovisningar

Alla aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka sin årsredovisning och, när så krävs, även revisionsberättelsen till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisningen och, när så krävs, även revisionsberättelsen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Om inte handlingarna kommer in i tid kan aktiebolaget få betala en förseningsavgift till Bolagsverket. Här ser du några exempel på sista inlämningsdag som gäller de vanligaste räkenskapsåren:

RäkenskapsårHos Bolagsverket senast
2015-01-01 - 2015-12-31onsdag 31 juli 2016
2015-05-01 - 2016-04-30måndag 1 december 2016

Har Bolagsverket fått årsredovisningen?
Här kan du ta reda på om årsredovisningen kommit in till Bolagsverket sök ärende och årsredovisning Det finns mer att läsa om årsredovisningar på bolagsverket.se.

Årsredovisningar på allabolag.se
På allabolag.se har vi de senaste 12 årens årsredovisningar för alla aktiebolag i Sverige. Dessa hittar du under länken Årsredovisning på varje bolagssida. I vissa fall finns även delårsrapporter.

När finns årsredovisningen och bokslutet på allabolag.se?