Användarvillkor

för webbplatsen www.allabolag.se

Gäller från 2018-05-25

Allmänt om villkoren

Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för webbplatsen www.allabolag.se (”Webbplatsen”) som innehas av UC Affärsinformation AB, org.nr. 556730-7367 (”UC Ai AB“).

Genom att besöka Webbplatsen och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via Webbplatsen, godkänner användaren dessa Användarvillkor. UC Ai AB kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor.

De tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive tjänst och produkt.

Samtliga rättigheter till Webbplatsen tillhör UC Ai AB eller sådan tredje man med vilken UC Ai AB träffat avtal.

Särskilt om lagstiftning

UC Ai AB innehar för Webbplatsen utgivningsbevis för databaser som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är dataskyddsförordningen och dataskyddslagen inte tillämpliga. UC Ai AB:s tjänster som omfattas av dessa villkor tillhandahålls via sådan databas.

Tillåten användning av innehållet på Webbplatsen

Du får endast använda publicerade uppgifter för eget bruk och aldrig för kommersiella syften eller göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Utan UC Ai AB:s skriftliga godkännande är det förbjudet att göra kopior, oavsett vilken teknik som används, av hela eller delar av Webbplatsen.

Ansvarsbegränsning

Information som tillhandahålls på Webbplatsen har sammanställts från externa och offentliga källor. UC Ai AB garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. UC Ai AB garanterar inte att Webbplatsen eller de tjänster och produkter som tillhandahålls via Webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

Användning av informationen och tjänsterna på Webbplatsen sker på användarens egen risk. UC Ai AB ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via Webbplatsen.


Gäller till 2018-05-24

 1. Allmänt om villkoren

  1. Dessa användarvillkor (nedan "Användarvillkoren") gäller för webbplatsen www.allabolag.se (”Webbplatsen”) som innehas av UC Affärsinformation AB, org nr 556730-7367 (”Allabolag“).
  2. Genom att besöka www.allabolag.se och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner användaren att Användarvillkoren är bindande för användaren. Allabolag kan när som helst ändra och uppdatera dessa villkor.
  3. De tjänster och produkter som tillhandahålls på www.allabolag.se omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för respektive tjänst och produkt.
  4. Samtliga rättigheter till Webbplatsen tillhör Allabolag eller sådan tredje man med vilken Allabolag träffat avtal.
 2. Särskilt om lagstiftning

  1. Webbplatsen innehar utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Det innebär att Webbplatsen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Som en följd av detta skydd är inte personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) tillämplig om Allabolag publicerar personuppgifter på Webbplatsen.
 3. Ansvarsbegränsning

  1. Information som tillhandahålls på Webbplatsen har sammanställts från externa och offentliga källor. Allabolag garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Allabolag garanterar inte att Webbplatsen eller de tjänster och produkter som tillhandahålls via Webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.
  2. Användning av informationen och tjänsterna på www.allabolag.se sker på användarens egen risk. Allabolag ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som som grundar sig på användandet av eller beslut som fattas med stöd av de tjänster och/eller produkter som tillhandahålls via Webbplatsen.
 4. Cookies

  1. Allabolag använder så kallade cookies på sin webbplats vilket Kunden godkänner. En cookie innehåller ingen personinformation utan hjälper Allabolag att statistiskt registrera antalet besök på webbplatsen samt att hålla reda på vilka annonser som visats för en speciell webbläsare. I vissa fall använder Allabolag cookies för att komma ihåg sina användares inställning så att de själva slipper ställa in dessa vid varje besök. Om Kunden inte vill tillåta lagring av cookies på sin dator kan Kunden stänga av funktionen i sin webbläsare. Väljer Kunden att inte tillåta cookies kan funktionaliteten begränsas på vissa delar av tjänsten och produkterna på www.allabolag.se.