Visa allt om LensOn AB
Visa allt om LensOn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 200 756 172 014 140 854 155 735 104 638 91 548 71 623 47 536 27 472 16 770
Övrig omsättning 32 26 5 3 416 363 29 347 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 420 -3 820 -781 6 881 4 510 3 465 6 194 2 741 266 -2 133
Resultat efter finansnetto -7 057 -4 441 -660 15 984 4 702 5 125 6 310 2 890 364 -2 139
Årets resultat -4 224 -772 -660 12 567 2 695 3 466 3 522 2 859 364 -2 139
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 908 2 503 1 829 1 360 3 381 3 417 3 275 1 276 1 891 2 834
Omsättningstillgångar 43 529 59 628 39 372 40 934 29 338 27 411 19 001 13 052 7 345 4 662
Tillgångar 47 437 62 131 41 201 42 294 32 719 30 828 22 276 14 328 9 237 7 497
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 657 15 881 16 653 17 313 17 001 16 065 12 599 9 078 6 219 3 854
Obeskattade reserver 0 1 879 5 556 5 556 3 646 2 524 1 597 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314
Kortfristiga skulder 35 781 44 371 18 992 19 178 12 072 12 239 8 080 5 233 3 018 3 328
Skulder och eget kapital 47 437 62 131 41 201 - 32 719 30 828 22 276 14 328 9 237 7 497
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 689 1 673 1 773 1 913 1 164 1 501 1 334 1 164 784 661
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 17 500 15 451 12 132 12 705 7 152 4 996 2 862 1 643 946 667
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 7 309 4 853 3 604 3 896 2 150 1 579 1 100 839 519 388
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0
Omsättning 200 788 172 040 140 859 159 151 105 001 91 577 71 970 47 536 27 472 16 770
Nyckeltal
Antal anställda 47 44 42 34 28 23 18 9 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 271 3 909 3 354 4 580 3 737 3 980 3 979 5 282 3 925 2 795
Personalkostnader per anställd (tkr) 585 559 452 562 388 368 309 421 324 61
Rörelseresultat, EBITDA -7 073 -3 575 -735 6 918 4 564 3 467 7 296 3 381 909 -1 493
Nettoomsättningförändring 16,71% 22,12% -9,56% -% 14,30% 27,82% 50,67% 73,03% 63,82% -%
Du Pont-modellen -12,65% -5,59% -0,44% 37,79% 15,16% 16,65% 28,55% 20,18% 4,38% -28,14%
Vinstmarginal -2,99% -2,02% -0,13% 10,26% 4,74% 5,61% 8,88% 6,08% 1,47% -12,58%
Bruttovinstmarginal 24,53% 27,27% 30,16% 27,90% 31,15% 25,65% 30,41% 30,05% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,86% 8,87% 14,47% 13,97% 16,50% 16,57% 15,25% 16,45% 15,75% 7,95%
Soliditet 24,57% 27,92% 50,94% 50,62% 60,17% 58,15% 61,84% 63,44% 67,33% 51,41%
Kassalikviditet 86,97% 87,30% 154,65% 143,01% 181,35% 153,22% 174,00% 198,17% 175,12% 90,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...