Visa allt om LensOn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 172 014 140 854 155 735 104 638 91 548 71 623 47 536 27 472 16 770 5 255
Övrig omsättning 26 5 3 416 363 29 347 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 820 -781 6 881 4 510 3 465 6 194 2 741 266 -2 133 -1 057
Resultat efter finansnetto -4 441 -660 15 984 4 702 5 125 6 310 2 890 364 -2 139 -1 060
Årets resultat -772 -660 12 567 2 695 3 466 3 522 2 859 364 -2 139 -1 060
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 503 1 829 1 360 3 381 3 417 3 275 1 276 1 891 2 834 699
Omsättningstillgångar 59 628 39 372 40 934 29 338 27 411 19 001 13 052 7 345 4 662 4 504
Tillgångar 62 131 41 201 42 294 32 719 30 828 22 276 14 328 9 237 7 497 5 202
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 881 16 653 17 313 17 001 16 065 12 599 9 078 6 219 3 854 3 641
Obeskattade reserver 1 879 5 556 5 556 3 646 2 524 1 597 17 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 314 200
Kortfristiga skulder 44 371 18 992 19 178 12 072 12 239 8 080 5 233 3 018 3 328 1 362
Skulder och eget kapital 62 131 41 201 - 32 719 30 828 22 276 14 328 9 237 7 497 5 202
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 673 1 773 1 913 1 164 1 501 1 334 1 164 784 661 278
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 15 451 12 132 12 705 7 152 4 996 2 862 1 643 946 667 278
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 4 853 3 604 3 896 2 150 1 579 1 100 839 519 388 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Omsättning 172 040 140 859 159 151 105 001 91 577 71 970 47 536 27 472 16 770 5 255
Nyckeltal
Antal anställda 44 42 34 28 23 18 9 7 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 909 3 354 4 580 3 737 3 980 3 979 5 282 3 925 2 795 1 314
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 452 562 388 368 309 421 324 61 180
Rörelseresultat, EBITDA -3 575 -735 6 918 4 564 3 467 7 296 3 381 909 -1 493 -882
Nettoomsättningförändring 22,12% -9,56% -% 14,30% 27,82% 50,67% 73,03% 63,82% 219,12% -%
Du Pont-modellen -5,59% -0,44% 37,79% 15,16% 16,65% 28,55% 20,18% 4,38% -28,14% -20,30%
Vinstmarginal -2,02% -0,13% 10,26% 4,74% 5,61% 8,88% 6,08% 1,47% -12,58% -20,10%
Bruttovinstmarginal 27,27% 30,16% 27,90% 31,15% 25,65% 30,41% 30,05% 100,00% 100,00% 26,58%
Rörelsekapital/omsättning 8,87% 14,47% 13,97% 16,50% 16,57% 15,25% 16,45% 15,75% 7,95% 59,79%
Soliditet 27,92% 50,94% 50,62% 60,17% 58,15% 61,84% 63,44% 67,33% 51,41% 69,99%
Kassalikviditet 87,30% 154,65% 143,01% 181,35% 153,22% 174,00% 198,17% 175,12% 90,81% 283,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2005 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-04: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...