Visa allt om Walters Kaffe AB
Visa allt om Walters Kaffe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 659 2 714 2 458 3 488 113 2 089 1 785 1 549 1 523 1 285
Övrig omsättning 54 219 1 - - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 165 -167 -179 -72 -263 33 81 193 209 121
Resultat efter finansnetto 120 -202 -239 -107 -269 32 31 199 211 120
Årets resultat 92 -202 -239 -107 -269 38 48 110 167 120
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 12 16 0 7 13 20 27 38 58
Omsättningstillgångar 1 017 1 168 1 128 1 351 891 422 570 587 520 372
Tillgångar 1 025 1 180 1 144 1 351 898 436 590 614 558 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 -648 -446 -207 -100 369 332 334 384 217
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 20 74 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 418 596 494 633 630 0 0 0 57 22
Kortfristiga skulder 510 1 232 1 096 925 368 66 238 207 94 190
Skulder och eget kapital 1 025 1 180 1 144 1 351 898 436 590 614 558 429
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 61 218 102 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 629 856 456 748 6 81 6 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 200 265 138 279 2 45 31 16 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 2 713 2 933 2 459 3 488 113 2 089 1 785 1 549 1 524 1 285
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 1 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 330 905 819 1 163 113 1 045 1 785 1 549 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 432 380 195 360 9 94 259 139 - -
Rörelseresultat, EBITDA 169 -163 -175 -65 -256 40 88 238 228 144
Nettoomsättningförändring -2,03% 10,41% -29,53% 2 986,73% -94,59% 17,03% 15,24% 1,71% 18,52% -%
Du Pont-modellen 16,49% -13,73% -15,56% -4,66% -28,84% 7,57% 13,73% 32,41% 37,99% 28,44%
Vinstmarginal 6,36% -5,97% -7,24% -1,81% -229,20% 1,58% 4,54% 12,85% 13,92% 9,49%
Bruttovinstmarginal 55,25% 50,33% 37,27% 51,32% 14,16% 31,45% 44,82% 49,84% 41,56% 35,80%
Rörelsekapital/omsättning 19,07% -2,36% 1,30% 12,21% 462,83% 17,04% 18,60% 24,53% 27,97% 14,16%
Soliditet 9,46% -54,92% -38,99% -15,32% -11,14% 84,63% 58,77% 63,07% 71,78% 50,58%
Kassalikviditet 74,12% 55,52% 64,96% 67,68% 78,26% 506,06% 200,84% 263,29% 515,96% 172,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...