Visa allt om Västgöta Måleri & Golv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 952 10 014 7 331 7 966 6 785 6 828 6 766 8 971 8 528 7 979
Övrig omsättning 187 57 - - 48 74 79 7 21 69
Rörelseresultat (EBIT) - 1 735 1 065 1 197 1 236 1 455 1 417 1 040 1 163 1 253
Resultat efter finansnetto - 1 741 1 121 1 237 1 004 1 948 1 463 1 018 1 107 1 289
Årets resultat - 1 417 1 166 636 831 1 407 1 088 821 700 706
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 134 5 265 1 306 1 252 987 1 050 965 783 857 908
Omsättningstillgångar 7 307 5 981 6 357 5 651 4 946 5 295 4 249 3 289 3 460 3 493
Tillgångar 12 442 11 246 7 663 6 903 5 933 6 345 5 215 4 072 4 317 4 401
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 519 7 151 5 934 4 768 4 411 3 730 2 563 1 475 1 054 954
Obeskattade reserver 556 401 479 851 480 713 679 705 836 720
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 590 1 680 0 0 0 0 408 435 543 621
Kortfristiga skulder 1 778 2 014 1 250 1 284 1 041 1 902 1 564 1 457 1 883 2 105
Skulder och eget kapital 12 442 11 246 7 663 6 903 5 933 6 345 5 215 4 072 4 317 4 401
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 465 429 352 323 312 309 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 324 3 947 2 963 2 334 1 983 1 962 1 875 2 398 2 317 2 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 964 1 589 1 246 1 078 973 838 825 922 1 178 1 002
Utdelning till aktieägare 400 0 200 0 280 150 240 0 400 600
Omsättning 13 139 10 071 7 331 7 966 6 833 6 902 6 845 8 978 8 549 8 048
Nyckeltal
Antal anställda 13 11 9 9 8 8 8 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 996 910 815 885 848 854 846 748 711 665
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 492 459 438 426 399 380 288 309 303
Rörelseresultat, EBITDA - 1 898 1 171 1 307 1 316 1 525 1 480 1 113 1 251 1 474
Nettoomsättningförändring 29,34% 36,60% -7,97% 17,41% -0,63% 0,92% -24,58% 5,19% 6,88% -%
Du Pont-modellen -% 15,77% 14,65% 17,99% 21,44% 31,03% 28,88% 26,50% 27,33% 30,92%
Vinstmarginal -% 17,72% 15,32% 15,59% 18,75% 28,84% 22,26% 12,03% 13,84% 17,06%
Bruttovinstmarginal -% 81,14% 81,09% 78,89% 79,96% 78,43% 79,20% 64,06% 69,66% 75,29%
Rörelsekapital/omsättning 42,69% 39,61% 69,66% 54,82% 57,55% 49,69% 39,68% 20,42% 18,49% 17,40%
Soliditet 71,96% 66,37% 82,31% 78,16% 80,31% 67,07% 58,74% 48,69% 38,36% 33,46%
Kassalikviditet 399,66% 286,40% 492,08% 425,08% 442,46% 253,47% 244,25% 192,24% 156,93% 144,80%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...