Visa allt om Cityhallen i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 139 937 139 991 142 358 136 411 131 687 124 111 117 101 115 885 113 208 107 064
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 339 5 711 6 677 4 951 5 394 -1 527 4 327 3 482 5 111 5 420
Resultat efter finansnetto 3 334 5 717 6 689 4 963 5 410 -1 543 4 385 3 533 5 221 5 450
Årets resultat 1 026 4 646 3 584 2 2 849 75 2 317 1 878 3 893 4 924
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 610 4 481 5 991 6 494 8 217 9 956 1 677 2 205 2 291 2 863
Omsättningstillgångar 9 635 13 408 13 114 7 593 8 302 7 696 11 958 19 799 22 444 16 851
Tillgångar 13 245 17 888 19 105 14 087 16 519 17 652 13 635 22 003 24 735 19 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 146 4 828 3 782 197 2 995 646 3 071 9 754 13 876 10 376
Obeskattade reserver 2 340 2 839 5 302 3 503 3 835 2 286 2 792 1 656 779 1 001
Avsättningar (tkr) 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 060 10 221 10 021 10 387 9 688 14 719 7 772 10 593 10 079 8 337
Skulder och eget kapital 13 245 17 888 19 105 14 087 16 519 17 652 13 635 22 003 24 735 19 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 720 720 720 748 686 811
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 12 931 12 436 12 109 11 503 10 299 9 579 9 115 8 725 8 124 7 413
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 831 3 756 3 934 3 800 3 467 3 365 3 393 3 512 3 501 3 188
Utdelning till aktieägare 0 4 708 3 600 0 2 800 500 2 500 9 000 6 000 393
Omsättning 139 937 139 991 142 358 136 411 131 687 124 111 117 101 115 885 113 208 107 064
Nyckeltal
Antal anställda 40 40 38 40 41 39 36 29 29 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 498 3 500 3 746 3 410 3 212 3 182 3 253 3 996 3 904 3 824
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 405 422 383 353 350 367 448 425 408
Rörelseresultat, EBITDA 5 099 7 703 8 539 7 004 7 458 157 4 892 4 132 5 972 6 892
Nettoomsättningförändring -0,04% -1,66% 4,36% 3,59% 6,10% 5,99% 1,05% 2,36% 5,74% -%
Du Pont-modellen 25,21% 31,97% 35,01% 35,32% 32,80% -8,61% 32,31% 16,51% 21,20% 27,77%
Vinstmarginal 2,39% 4,09% 4,70% 3,65% 4,11% -1,22% 3,76% 3,14% 4,63% 5,11%
Bruttovinstmarginal 18,78% 19,82% 19,68% 19,06% 19,31% 16,09% 18,33% 17,74% 17,95% 19,41%
Rörelsekapital/omsättning 0,41% 2,28% 2,17% -2,05% -1,05% -5,66% 3,57% 7,94% 10,92% 7,95%
Soliditet 22,43% 39,37% 40,25% 19,73% 35,24% 13,20% 37,27% 49,75% 58,37% 56,29%
Kassalikviditet 72,36% 102,84% 101,64% 44,32% 51,88% 32,94% 119,49% 164,85% 197,88% 172,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...