Visa allt om Cityhallen i Örebro AB
Visa allt om Cityhallen i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 139 557 139 937 139 991 142 358 136 411 131 687 124 111 117 101 115 885 113 208
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 549 3 339 5 711 6 677 4 951 5 394 -1 527 4 327 3 482 5 111
Resultat efter finansnetto 4 547 3 334 5 717 6 689 4 963 5 410 -1 543 4 385 3 533 5 221
Årets resultat 14 1 026 4 646 3 584 2 2 849 75 2 317 1 878 3 893
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 521 3 610 4 481 5 991 6 494 8 217 9 956 1 677 2 205 2 291
Omsättningstillgångar 9 370 9 635 13 408 13 114 7 593 8 302 7 696 11 958 19 799 22 444
Tillgångar 11 891 13 245 17 888 19 105 14 087 16 519 17 652 13 635 22 003 24 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 160 1 146 4 828 3 782 197 2 995 646 3 071 9 754 13 876
Obeskattade reserver 0 2 340 2 839 5 302 3 503 3 835 2 286 2 792 1 656 779
Avsättningar (tkr) 745 699 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 985 9 060 10 221 10 021 10 387 9 688 14 719 7 772 10 593 10 079
Skulder och eget kapital 11 891 13 245 17 888 19 105 14 087 16 519 17 652 13 635 22 003 24 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 720 720 720 748 686
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 184 12 931 12 436 12 109 11 503 10 299 9 579 9 115 8 725 8 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 888 4 831 3 756 3 934 3 800 3 467 3 365 3 393 3 512 3 501
Utdelning till aktieägare 1 040 0 4 708 3 600 0 2 800 500 2 500 9 000 6 000
Omsättning 139 557 139 937 139 991 142 358 136 411 131 687 124 111 117 101 115 885 113 208
Nyckeltal
Antal anställda 42 40 40 38 40 41 39 36 29 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 323 3 498 3 500 3 746 3 410 3 212 3 182 3 253 3 996 3 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 444 405 422 383 353 350 367 448 425
Rörelseresultat, EBITDA 6 167 5 099 7 703 8 539 7 004 7 458 157 4 892 4 132 5 972
Nettoomsättningförändring -0,27% -0,04% -1,66% 4,36% 3,59% 6,10% 5,99% 1,05% 2,36% -%
Du Pont-modellen 38,29% 25,21% 31,97% 35,01% 35,32% 32,80% -8,61% 32,31% 16,51% 21,20%
Vinstmarginal 3,26% 2,39% 4,09% 4,70% 3,65% 4,11% -1,22% 3,76% 3,14% 4,63%
Bruttovinstmarginal 19,95% 18,78% 19,82% 19,68% 19,06% 19,31% 16,09% 18,33% 17,74% 17,95%
Rörelsekapital/omsättning -0,44% 0,41% 2,28% 2,17% -2,05% -1,05% -5,66% 3,57% 7,94% 10,92%
Soliditet 9,76% 22,43% 39,37% 40,25% 19,73% 35,24% 13,20% 37,27% 49,75% 58,37%
Kassalikviditet 59,33% 72,36% 102,84% 101,64% 44,32% 51,88% 32,94% 119,49% 164,85% 197,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...