allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Syrico AB

ORG.NR: 556569-5110
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 26 792 23 210 22 539  
  Övrig omsättning (TKR) 129 101 47  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 555 1 382 292  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 456 1 321 286  
  Årets resultat (TKR) 355 1 338 215  
 Summa eget kapital och skulder 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 778 452 523  
  Omsättningstillgångar (TKR) 8 831 4 532 4 583  
  Tillgångar (TKR) 9 609 4 984 5 106  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 3 423 3 068 1 730  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 204  
  Kortfristiga skulder (TKR) 6 186 1 916 3 154  
  Skulder och eget kapital (TKR) 9 609 4 984  
 Summa eget kapital och skulder 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 420 393            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 918 675 661  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 447 331 167  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 Summa eget kapital och skulder 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 3 3 5  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 8 931 7 737 4 508  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 607 472 169  
  Nettoomsättningförändring 15,43 % 2,98 % 27,87 %  
  Vinstmarginal 2,07 % 5,95 % 1,30 %  
  Bruttovinstmarginal 18,69 % 18,38 % 11,36 %  
  Soliditet 35,62 % 61,56 % 33,88 %  
  Kassalikviditet 50,24 % 69,83 % 42,77 %  
 Summa eget kapital och skulder 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -17 -8 0  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -17 -8 0  
  Årets resultat (TKR) 333 1 423 0  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2015-12. 
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 6 062 6 062 6 062  
  Omsättningstillgångar (TKR) 1 769 1 432 8  
  Tillgångar (TKR) 7 493 6 069  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 7 797 7 464 6 041  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 16 29 29  
  Skulder och eget kapital (TKR) 7 493 6 069  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2015-12. 
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0                      
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0                      
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2015-12. 
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 99,61 % 99,54 %  
  Kassalikviditet 11 056,25 % 4 937,93 % 27,59 %  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2015-12. 
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 12 augusti 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X