Visa allt om Syrico AB
Visa allt om Syrico AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 26 792 23 210 22 539 17 627 21 241 19 145 26 110 38 922 46 739 48 815
Övrig omsättning 129 101 47 161 475 227 1 392 471 472 658
Rörelseresultat (EBIT) 555 1 382 292 137 388 -303 1 070 -1 645 -3 320 -2 464
Resultat efter finansnetto 456 1 321 286 126 301 -378 915 -2 616 -3 818 -2 930
Årets resultat 355 1 338 215 112 301 -378 1 473 -2 636 -3 926 -2 930
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 778 452 523 296 316 337 8 96 2 781 5 670
Omsättningstillgångar 8 831 4 532 4 583 4 009 4 234 4 467 4 610 9 028 10 246 11 543
Tillgångar 9 609 4 984 5 106 4 305 4 550 4 804 4 618 9 124 13 026 17 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 423 3 068 1 730 1 514 1 402 1 101 1 479 -779 1 858 5 784
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 168 168
Långfristiga skulder 0 0 204 0 0 0 19 1 461 1 542 1 666
Kortfristiga skulder 6 186 1 916 3 154 2 790 3 148 3 703 3 120 8 441 9 459 9 596
Skulder och eget kapital 9 609 4 984 - 4 305 4 550 4 804 4 618 9 124 13 026 17 213
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 420 393 - - - - 0 241 520 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 918 675 661 779 1 206 900 880 823 968 802
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 447 331 167 326 404 294 294 444 613 487
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 921 23 311 22 586 17 788 21 716 19 372 27 502 39 393 47 211 49 473
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 5 5 5 5 5 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 931 7 737 4 508 3 525 4 248 3 829 5 222 6 487 6 677 6 974
Personalkostnader per anställd (tkr) 607 472 169 221 322 229 235 224 293 228
Rörelseresultat, EBITDA 640 1 453 317 157 409 -281 1 078 1 049 -430 698
Nettoomsättningförändring 15,43% 2,98% 27,87% -17,01% 10,95% -26,68% -% -16,72% -4,25% -%
Du Pont-modellen 5,78% 27,73% 5,72% 3,21% 8,53% -6,31% 23,43% -17,90% -25,49% -14,31%
Vinstmarginal 2,07% 5,95% 1,30% 0,78% 1,83% -1,58% 4,14% -4,20% -7,10% -5,05%
Bruttovinstmarginal 18,69% 18,38% 11,36% 15,39% 15,03% 11,15% 12,77% 10,07% 7,19% 9,63%
Rörelsekapital/omsättning 9,87% 11,27% 6,34% 6,92% 5,11% 3,99% 5,71% 1,51% 1,68% 3,99%
Soliditet 35,62% 61,56% 33,88% 35,17% 30,81% 22,92% 32,03% -8,54% 14,26% 33,60%
Kassalikviditet 50,24% 69,83% 42,77% 36,63% 14,61% 20,58% 40,99% 42,60% 40,12% 39,34%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 561 333 - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -8 0 -15 -15 0 392 318 0 -143
Resultat efter finansnetto -17 -8 0 -15 -15 0 -8 408 318 0 -10 143
Årets resultat 333 1 423 0 -15 -15 0 -7 679 318 0 -9 967
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 062 6 062 6 062 6 062 6 062 6 062 6 106 12 962 12 962 12 962
Omsättningstillgångar 1 769 1 432 8 14 29 44 0 168 168 168
Tillgångar - 7 493 6 069 6 076 6 091 6 106 6 106 13 130 13 130 13 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 797 7 464 6 041 6 041 6 056 6 071 6 071 11 810 11 492 11 492
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 725 725 725
Kortfristiga skulder 16 29 29 35 35 35 35 596 914 914
Skulder och eget kapital - 7 493 6 069 6 076 6 091 6 106 6 106 13 130 13 130 13 130
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 561 333 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -8 0 -15 -15 0 392 318 0 -143
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% 99,61% 99,54% 99,42% 99,43% 99,43% 99,43% 89,95% 87,52% 87,52%
Kassalikviditet 11 056,25% 4 937,93% 27,59% 40,00% 82,86% 125,71% 0,00% 28,19% 18,38% 18,38%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...