Visa allt om Leffler Advokater AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 958 990 1 750 1 290 985 1 163 1 675 2 068 1 076 2 100
Övrig omsättning 14 397 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -989 274 1 050 207 106 25 237 268 288 78
Resultat efter finansnetto -1 026 583 1 014 184 320 41 497 260 291 83
Årets resultat -1 026 402 742 131 342 14 249 179 205 56
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 68 115 165 0 0 16 30 46 64
Omsättningstillgångar 724 1 847 2 683 2 293 2 408 7 149 1 954 990 1 067 1 168
Tillgångar 745 1 915 2 799 2 458 2 408 7 149 1 970 1 020 1 113 1 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 1 376 1 125 552 682 340 465 415 326 180
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 151 134 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 131 141 174 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 419 408 1 533 1 731 1 726 6 659 1 370 605 788 1 052
Skulder och eget kapital 745 1 915 2 799 2 458 2 408 7 149 1 970 1 020 1 113 1 232
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 350 400 300 481 471 80 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 374 667 - 122 55 0 0 107 3 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 142 234 - 161 153 120 162 161 22 401
Utdelning till aktieägare 0 0 150 170 0 0 0 199 89 60
Omsättning 972 1 387 1 750 1 290 985 1 163 1 675 2 068 1 076 2 100
Nyckeltal
Antal anställda 3 - - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 319 - - 1 290 985 1 163 1 675 2 068 1 076 2 100
Personalkostnader per anställd (tkr) 281 - - 633 609 439 651 750 104 722
Rörelseresultat, EBITDA -942 321 1 100 277 106 36 253 283 306 96
Nettoomsättningförändring -3,23% -43,43% 35,66% 30,96% -15,31% -30,57% -19,00% 92,19% -48,76% -%
Du Pont-modellen -132,62% 31,23% 37,51% 8,54% 14,74% 0,91% 25,38% 27,25% 26,33% 6,74%
Vinstmarginal -103,13% 60,40% 60,00% 16,28% 36,04% 5,59% 29,85% 13,44% 27,23% 3,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,84% 145,35% 65,71% 43,57% 69,24% 42,13% 34,87% 18,62% 25,93% 5,52%
Soliditet 25,64% 71,85% 40,19% 22,46% 28,32% 6,31% 28,50% 40,69% 29,29% 14,61%
Kassalikviditet 172,79% 452,70% 175,02% 132,47% 139,51% 107,36% 142,63% 163,64% 135,41% 111,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...