Visa allt om Juristfirman Annegret Stackenström Aktiebolag
Visa allt om Juristfirman Annegret Stackenström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 260 359 257 910 654 712 670 830 717 744
Övrig omsättning - - 19 45 - - 120 113 - -
Rörelseresultat (EBIT) 40 21 -78 193 10 127 47 5 0 84
Resultat efter finansnetto 41 27 -65 200 11 128 48 15 4 85
Årets resultat 21 13 20 109 4 70 25 4 2 60
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 23 23 29 36 40 49 37 37 37
Omsättningstillgångar 567 555 1 013 1 602 821 780 698 592 739 948
Tillgångar 589 578 1 037 1 630 857 821 747 629 777 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 487 465 452 433 324 320 250 225 221 219
Obeskattade reserver 32 20 12 106 55 51 19 6 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 145 138
Kortfristiga skulder 69 92 573 1 092 478 450 479 398 411 628
Skulder och eget kapital 589 578 1 037 1 630 857 821 747 629 777 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 190 125 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 95 45 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 120 72 75 113 111 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 0 5 43 29 30 36 102 43 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 260 359 276 955 654 712 790 943 717 744
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 257 910 654 712 335 415 717 744
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 26 193 129 109 83 219 237 61
Rörelseresultat, EBITDA 41 22 -73 200 19 136 57 15 7 91
Nettoomsättningförändring -27,58% 39,69% -71,76% 39,14% -8,15% 6,27% -19,28% 15,76% -3,63% -%
Du Pont-modellen 7,13% 4,84% -6,17% 12,33% 1,28% 15,59% 6,83% 3,18% 0,64% 8,63%
Vinstmarginal 16,15% 7,80% -24,90% 22,09% 1,68% 17,98% 7,61% 2,41% 0,70% 11,42%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 99,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 191,54% 128,97% 171,21% 56,04% 52,45% 46,35% 32,69% 23,37% 45,75% 43,01%
Soliditet 86,92% 83,15% 44,44% 31,36% 42,54% 43,56% 35,30% 36,46% 28,44% 22,23%
Kassalikviditet 821,74% 603,26% 176,79% 146,70% 171,76% 173,33% 145,72% 148,74% 179,81% 150,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...