Visa allt om Ultunarestauranten AB
Visa allt om Ultunarestauranten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 989 13 552 13 535 14 725 14 265 12 964 12 917 16 828 12 563 10 603
Övrig omsättning 15 - 6 - - - 78 44 61 2
Rörelseresultat (EBIT) 24 - 183 1 289 1 101 409 983 2 380 225 101
Resultat efter finansnetto 26 - 189 1 253 1 103 401 963 2 349 192 76
Årets resultat 250 - 330 698 624 770 523 1 271 135 178
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 933 971 1 105 1 220 1 453 1 532 1 287 1 355 585 756
Omsättningstillgångar 5 509 5 229 5 337 5 217 4 425 3 872 4 015 4 589 2 868 2 400
Tillgångar 6 442 6 200 6 442 6 436 5 878 5 404 5 302 5 944 3 453 3 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 872 3 772 3 572 3 442 3 044 2 620 2 050 1 927 780 745
Obeskattade reserver 0 300 550 790 490 240 895 655 80 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 41 387 212 277
Kortfristiga skulder 2 570 2 128 2 320 2 204 2 344 2 544 2 316 2 974 2 380 2 054
Skulder och eget kapital 6 442 6 200 6 442 6 436 5 878 5 404 5 302 5 944 3 453 3 156
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 630 550 520 510 515 495 480 460 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 036 3 488 3 664 3 537 3 631 3 302 3 373 3 680 3 183 2 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 586 1 525 1 603 1 598 1 555 1 460 1 499 1 600 1 369 1 192
Utdelning till aktieägare 0 150 200 0 300 200 200 400 125 100
Omsättning 13 004 13 552 13 541 14 725 14 265 12 964 12 995 16 872 12 624 10 605
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 11 11 11 8 8 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 299 1 355 1 230 1 339 1 297 1 621 1 615 1 530 1 142 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) 564 566 519 524 520 668 664 533 458 471
Rörelseresultat, EBITDA 62 - 228 1 339 1 203 494 1 075 2 577 414 272
Nettoomsättningförändring -4,15% 0,13% -8,08% 3,22% 10,04% 0,36% -23,24% 33,95% 18,49% -%
Du Pont-modellen 0,39% -% 3,06% 20,04% 18,76% 7,57% 18,58% 40,11% 6,66% 3,26%
Vinstmarginal 0,19% -% 1,46% 8,76% 7,73% 3,15% 7,63% 14,17% 1,83% 0,97%
Bruttovinstmarginal 61,57% -% 61,46% 62,36% 62,95% 61,35% 62,44% 61,52% 58,64% 63,93%
Rörelsekapital/omsättning 22,63% 22,88% 22,29% 20,46% 14,59% 10,24% 13,15% 9,60% 3,88% 3,26%
Soliditet 60,11% 64,61% 62,11% 62,53% 57,93% 51,76% 51,11% 40,35% 24,26% 25,43%
Kassalikviditet 206,07% 234,87% 222,41% 226,45% 179,27% 145,87% 165,72% 147,68% 111,89% 103,89%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...