Visa allt om Strax AB
Visa allt om Strax AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 274 2 821 1 952 4 509 12 659 12 626 58 978 8 064 16 560 30 595
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 883 -3 458 -41 265 -26 549 -12 585 -2 277 45 745 -86 784 -670 -100 124
Resultat efter finansnetto 33 819 -3 110 -41 552 -27 157 -15 604 -5 217 43 176 -90 409 -4 574 -106 346
Årets resultat 33 805 -3 129 -41 570 -27 425 -15 624 -5 257 43 000 -90 718 -5 679 -108 195
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 717 71 744 70 834 293 348 312 539 433 080 422 987 388 415 452 151 387 068
Omsättningstillgångar 100 633 146 700 149 693 9 492 20 072 7 904 14 844 13 206 27 516 337 128
Tillgångar 243 350 218 444 220 527 302 840 332 611 440 984 437 831 401 623 479 667 724 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 892 206 087 209 216 281 145 317 778 335 033 374 131 331 131 421 849 603 856
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 839 2 983 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 458 12 357 11 311 20 856 11 850 105 951 63 700 70 492 57 818 120 340
Skulder och eget kapital 243 350 218 444 220 527 302 840 332 611 440 984 437 831 401 623 479 667 724 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 705 1 085 2 831 4 553 10 842 6 166 4 299 4 366 4 358 3 130
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 6 144 1 800 - - - -
Löner till övriga anställda 755 752 744 756 935 932 718 1 064 908 3 372
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 841 769 1 315 2 058 4 750 3 989 2 880 2 675 2 585 3 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 274 2 821 1 952 4 509 12 659 12 626 58 978 8 064 16 560 30 595
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 2 3 4 4 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 137 - 976 1 503 3 165 3 157 14 745 1 613 3 312 5 099
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 151 - 2 445 2 456 4 132 2 772 1 974 1 621 1 570 1 612
Rörelseresultat, EBITDA 31 919 -3 376 -41 191 -26 541 -12 518 -2 195 45 854 -86 643 -509 -99 946
Nettoomsättningförändring 1 256,75% 44,52% -56,71% -64,38% 0,26% -78,59% 631,37% -51,30% -45,87% -%
Du Pont-modellen 13,90% -1,29% -18,61% -8,75% -3,74% -0,51% 10,45% -21,44% 0,41% -13,78%
Vinstmarginal 88,36% -100,14% -2 102,46% -587,51% -98,30% -17,68% 77,59% -1 067,73% 11,93% -326,23%
Bruttovinstmarginal 97,76% 100,00% -1 630,79% -311,84% 11,62% 100,00% 100,00% -912,38% 83,03% -271,89%
Rörelsekapital/omsättning 253,89% 4 762,25% 7 089,24% -252,03% 64,95% -776,55% -82,84% -710,39% -182,98% 708,57%
Soliditet 98,58% 94,34% 94,87% 92,84% 95,54% 75,97% 85,45% 82,45% 87,95% 83,38%
Kassalikviditet 2 910,15% 1 187,18% 1 323,43% 45,51% 169,38% 7,46% 23,30% 18,73% 47,59% 280,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 343 2 721 1 852 3 474 12 559 14 953 60 428 6 931 14 560 23 981
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 321 -3 542 -41 347 -27 567 -12 667 -2 456 47 222 -58 446 -11 359 -82 824
Resultat efter finansnetto 34 257 -3 194 -41 634 -28 175 -8 679 -5 110 44 709 -61 936 -14 959 -89 046
Årets resultat 34 257 -3 194 -41 634 -28 175 -8 679 -5 110 44 709 -61 936 -15 562 -89 046
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 817 71 844 70 934 293 448 312 639 433 180 303 219 266 447 300 723 563 165
Omsättningstillgångar 100 184 145 827 148 929 8 488 19 673 7 605 13 995 11 976 25 417 20 796
Tillgångar 243 001 217 671 219 863 301 936 332 312 440 785 317 214 278 423 326 140 583 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 238 638 204 381 207 575 279 568 316 951 327 262 246 345 201 636 263 569 465 807
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 839 2 983 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 363 13 290 12 288 21 529 12 378 113 523 70 869 76 787 62 571 118 154
Skulder och eget kapital 243 001 217 671 219 863 301 936 332 312 440 785 317 214 278 423 326 140 583 961
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 705 1 085 2 831 4 553 10 842 6 166 4 299 4 366 4 358 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 6 144 1 800 - - - -
Löner till övriga anställda 755 752 744 756 935 932 718 1 064 908 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 841 769 1 315 2 058 4 750 3 989 2 880 2 675 2 585 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 343 2 721 1 852 3 474 12 559 14 953 60 428 6 931 14 560 23 981
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 4 4 4 5 5 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 672 1 361 926 1 158 3 140 3 738 15 107 1 386 2 912 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 151 1 303 2 445 2 456 4 132 2 772 1 974 1 621 1 570 -
Rörelseresultat, EBITDA 32 357 -3 460 -41 273 -27 479 -12 600 -2 374 47 331 -58 305 -11 198 -82 646
Nettoomsättningförändring 1 272,40% 46,92% -46,69% -72,34% -16,01% -75,25% 771,85% -52,40% -39,29% -%
Du Pont-modellen 14,23% -1,34% -18,70% -9,11% -1,66% -0,55% 14,89% -20,75% -2,67% -14,13%
Vinstmarginal 92,63% -106,91% -2 220,41% -791,85% -44,00% -16,12% 78,17% -833,42% -59,84% -344,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -1 724,24% -434,54% 10,92% 83,11% 100,00% -652,81% 20,95% -274,78%
Rörelsekapital/omsättning 256,60% 4 870,89% 7 378,02% -375,39% 58,09% -708,34% -94,12% -935,09% -255,18% -405,98%
Soliditet 98,20% 93,89% 94,41% 92,59% 95,38% 74,25% 77,66% 72,42% 80,81% 79,77%
Kassalikviditet 2 296,22% 1 097,27% 1 211,99% 39,43% 158,94% 6,70% 19,75% 15,60% 40,62% 17,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...