Visa allt om Lingfield AB
Visa allt om Lingfield AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 75 171 77 549 74 210 74 230 71 507 67 554 63 275 60 399 60 606 53 913
Övrig omsättning - - - - - - 526 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 481 6 130 4 852 8 038 7 481 6 523 3 625 1 741 8 923 4 309
Resultat efter finansnetto -9 572 1 129 6 855 7 982 -1 466 6 088 3 729 614 8 092 -12 472
Årets resultat -7 717 -292 5 429 7 175 -1 143 6 050 3 725 633 8 087 -12 497
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 096 43 470 43 573 43 942 42 424 49 159 46 841 48 046 38 675 39 090
Omsättningstillgångar 26 112 28 305 23 288 18 027 12 303 20 790 18 104 13 613 16 318 10 005
Tillgångar 57 208 - 66 861 61 969 54 727 69 949 64 944 61 659 54 993 49 095
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 800 56 462 55 914 50 502 43 327 44 470 38 420 34 694 34 061 25 974
Minoritetsintressen 337 393 180 170 176 140 102 97 118 114
Avsättningar (tkr) 0 901 677 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 10 000 13 300 6 000 11 000 13 000
Kortfristiga skulder 9 071 15 020 10 088 10 998 11 224 15 339 13 122 20 867 9 813 10 007
Skulder och eget kapital 57 208 - 66 861 61 969 54 727 69 949 64 944 61 659 54 993 49 095
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 605 3 484 3 302 3 256 3 013 3 522 3 412 3 079 3 265 2 965
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 16 853 17 398 16 338 16 154 15 305 14 307 13 989 12 673 12 619 12 789
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 7 250 7 942 7 479 7 318 7 148 6 868 7 120 6 685 6 840 7 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 171 77 549 74 210 74 230 71 507 67 554 63 801 60 399 60 606 53 913
Nyckeltal
Antal anställda 51 52 53 50 49 49 49 50 51 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 474 1 491 1 400 1 485 1 459 1 379 1 291 1 208 1 188 1 078
Personalkostnader per anställd (tkr) 564 607 566 573 521 521 518 481 467 470
Rörelseresultat, EBITDA -3 954 11 623 8 947 11 627 10 636 9 553 6 545 4 326 11 487 6 533
Nettoomsättningförändring -3,07% 4,50% -0,03% 3,81% 5,85% 6,76% 4,76% -0,34% 12,41% -%
Du Pont-modellen -14,81% -% 10,32% 13,10% 13,90% 9,35% 6,95% 2,95% 16,31% 12,66%
Vinstmarginal -11,27% 7,94% 9,30% 10,93% 10,64% 9,68% 7,14% 3,02% 14,80% 11,53%
Bruttovinstmarginal 82,50% 82,79% 83,00% 82,48% 84,23% 83,13% 82,84% 83,09% 83,91% 84,09%
Rörelsekapital/omsättning 22,67% 17,13% 17,79% 9,47% 1,51% 8,07% 7,87% -12,01% 10,73% 0,00%
Soliditet 83,55% -% 83,63% 81,85% 79,17% 63,57% 59,16% 56,27% 61,94% 52,91%
Kassalikviditet 259,54% 172,07% 205,45% 139,09% 91,53% 124,92% 127,66% 59,77% 154,10% 90,27%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 375 5 528 6 186 5 807 6 424 5 422 5 763 5 358 5 980 6 259
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 498 573 444 390 769 379 498 506 393 273
Resultat efter finansnetto -555 -4 430 2 437 -2 609 -7 729 379 1 152 392 7 505 -13 714
Årets resultat -645 -1 158 4 115 2 021 -5 704 1 168 3 152 3 292 7 505 -13 714
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 154 37 230 39 008 35 372 19 168 27 602 27 619 27 529 13 448 13 430
Omsättningstillgångar 8 916 8 981 7 983 7 813 22 060 10 928 7 773 4 586 11 850 4 319
Tillgångar 45 069 46 211 46 991 43 185 41 228 38 531 35 393 32 115 25 297 17 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 285 38 930 40 088 35 973 33 953 33 982 30 603 27 451 24 159 16 654
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 784 7 280 6 902 7 211 7 275 4 549 4 789 4 664 1 138 1 095
Skulder och eget kapital 45 069 46 211 46 991 43 185 41 228 38 531 35 393 32 115 25 297 17 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 493 1 590 1 409 1 411 1 231 1 477 1 638 1 494 1 402 1 923
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 584 440 449 551 528 454 397 402 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 039 1 357 1 213 1 175 1 163 1 290 1 251 1 186 1 169 1 506
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 375 5 528 6 186 5 807 6 424 5 422 5 763 5 358 5 980 6 259
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 375 2 764 3 093 2 904 3 212 2 711 2 882 2 679 2 990 2 086
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 545 1 786 1 566 1 573 1 492 1 671 1 697 1 563 1 532 1 252
Rörelseresultat, EBITDA 521 596 467 416 782 385 504 509 398 279
Nettoomsättningförändring -20,86% -10,64% 6,53% -9,60% 18,48% -5,92% 7,56% -10,40% -4,46% -%
Du Pont-modellen 1,10% 1,24% 5,19% 0,90% 1,90% 0,98% 3,25% 1,70% 29,66% 23,52%
Vinstmarginal 11,38% 10,37% 39,40% 6,72% 12,22% 6,99% 19,99% 10,17% 125,48% 66,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,73% 30,77% 17,47% 10,37% 230,15% 117,65% 51,78% -1,46% 179,13% 51,51%
Soliditet 84,95% 84,24% 85,31% 83,30% 82,35% 88,19% 86,47% 85,48% 95,50% 93,83%
Kassalikviditet 131,43% 123,37% 115,66% 108,35% 303,23% 240,23% 162,31% 98,33% 1 041,30% 394,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...