allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Lingfield AB

ORG.NR: 556529-1910
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 75 171 77 549 74 210  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -8 481 6 130 4 852  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -9 572 1 129 6 855  
  Årets resultat (TKR) -7 717 -292 5 429  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2014-12. 
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 31 096 43 470 43 573  
  Omsättningstillgångar (TKR) 26 112 28 305 23 288  
  Tillgångar (TKR) 57 208 66 861  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 47 800 56 462 55 914  
  Minoritetsintressen (TKR) 337 393 180  
  Avsättningar (TKR) 0 901 677  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 9 071 15 020 10 088  
  Skulder och eget kapital (TKR) 57 208 66 861  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2014-12. 
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 2 605 3 484 3 302  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 16 853 17 398 16 338  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 7 250 7 942 7 479  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2014-12. 
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 51 52 53  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 474 1 491 1 400  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 564 607 566  
  Nettoomsättningförändring -3,07 % 4,50 % -0,03 %  
  Vinstmarginal -11,27 % 7,94 % 9,30 %  
  Bruttovinstmarginal 82,50 % 82,79 % 83,00 %  
  Soliditet 83,55 % 83,63 %  
  Kassalikviditet 259,54 % 172,07 % 205,45 %  
 Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska 2014-12. 
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 4 375 5 528 6 186  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 498 573 444  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -555 -4 430 2 437  
  Årets resultat (TKR) -645 -1 158 4 115  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 36 154 37 230 39 008  
  Omsättningstillgångar (TKR) 8 916 8 981 7 983  
  Tillgångar (TKR) 45 069 46 211 46 991  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 38 285 38 930 40 088  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 6 784 7 280 6 902  
  Skulder och eget kapital (TKR) 45 069 46 211 46 991  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 493 1 590 1 409  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 584 440  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 039 1 357 1 213  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 1 2 2  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 4 375 2 764 3 093  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 2 545 1 786 1 566  
  Nettoomsättningförändring -20,86 % -10,64 % 6,53 %  
  Vinstmarginal 11,38 % 10,37 % 39,40 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 84,95 % 84,24 % 85,31 %  
  Kassalikviditet 131,43 % 123,37 % 115,66 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 17 oktober 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X