Visa allt om RK Inbrottsskydd AB
Visa allt om RK Inbrottsskydd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 793 1 983 1 160 1 647 1 642 1 915 1 165 1 857 2 858 1 730
Övrig omsättning - - - 117 - - 1 490 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 13 -219 270 -73 -219 -87 -288 573 25
Resultat efter finansnetto 113 11 -225 264 -77 -223 -116 -338 570 25
Årets resultat 113 11 -225 264 -77 -223 -116 -338 570 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 21 59 97 194 195 77 102 165 263
Omsättningstillgångar 630 709 548 358 241 257 513 1 385 1 031 336
Tillgångar 638 730 607 455 435 452 589 1 487 1 197 599
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 209 197 423 159 236 460 576 914 344
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 0 3 42 59 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 316 519 409 29 234 156 130 911 283 255
Skulder och eget kapital 638 730 607 455 435 452 589 1 487 1 197 599
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 300 310 300 300 344 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 222 248 199 399 51 4 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 70 72 79 98 118 110 107 127 129 74
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 793 1 983 1 160 1 764 1 642 1 915 2 655 1 857 2 858 1 730
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 897 992 580 824 821 1 915 1 165 1 857 2 858 1 730
Personalkostnader per anställd (tkr) 144 163 174 254 236 438 410 429 482 350
Rörelseresultat, EBITDA 130 51 -181 314 -11 -138 -39 -207 671 123
Nettoomsättningförändring -9,58% 70,95% -29,57% 0,30% -14,26% 64,38% -37,26% -35,02% 65,20% -%
Du Pont-modellen 18,34% 1,78% -36,08% 59,34% -16,78% -48,45% -14,43% -19,37% 47,87% 4,17%
Vinstmarginal 6,53% 0,66% -18,88% 16,39% -4,45% -11,44% -7,30% -15,51% 20,05% 1,45%
Bruttovinstmarginal 38,87% 33,43% 36,98% 57,80% 52,13% 38,12% -60,52% 34,52% 60,08% 46,07%
Rörelsekapital/omsättning 17,51% 9,58% 11,98% 19,98% 0,43% 5,27% 32,88% 25,53% 26,17% 4,68%
Soliditet 50,47% 28,63% 32,45% 92,97% 36,55% 52,21% 78,10% 38,74% 76,36% 57,43%
Kassalikviditet 163,61% 126,97% 133,99% 1 234,48% 102,99% 164,74% 394,62% 34,58% 364,31% 131,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...