Visa allt om Peter Rindeström Åkeri & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 099 809 841 728 759 585 774 1 127 1 700 1 203
Övrig omsättning - - - - - - - 168 - 233
Rörelseresultat (EBIT) 146 129 59 29 63 -240 33 83 193 389
Resultat efter finansnetto 132 120 54 24 62 -241 22 45 128 334
Årets resultat 103 97 54 24 60 -175 1 76 74 170
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 110 96 25 4 8 11 9 1 613 1 815
Omsättningstillgångar 499 384 487 474 624 590 886 1 008 258 334
Tillgångar 633 494 583 499 629 597 897 1 017 1 871 2 149
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 431 328 231 176 217 177 352 351 275 291
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 68 58 120 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 30 222 241 0 0 0 0 549 921
Kortfristiga skulder 148 136 129 81 412 420 477 609 927 836
Skulder och eget kapital 633 494 583 499 629 597 897 1 017 1 871 2 149
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 330 392 348 375 291 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 376 271 360 360 0 0 0 80 66 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 118 85 113 113 123 139 73 143 122 86
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 65 20 0 0 0 25
Omsättning 1 099 809 841 728 759 585 774 1 295 1 700 1 436
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 099 809 841 728 759 585 774 564 1 700 1 203
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 368 487 486 464 542 429 314 517 407
Rörelseresultat, EBITDA 191 159 68 38 66 -237 36 87 394 519
Nettoomsättningförändring 35,85% -3,80% 15,52% -4,08% 29,74% -24,42% -31,32% -33,71% 41,31% -%
Du Pont-modellen 23,22% 26,32% 10,12% 6,01% 9,86% -40,20% 3,68% 8,16% 10,32% 18,10%
Vinstmarginal 13,38% 16,07% 7,02% 4,12% 8,17% -41,03% 4,26% 7,36% 11,35% 32,34%
Bruttovinstmarginal 80,53% 76,02% 83,71% 84,62% 85,11% 81,88% 79,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,94% 30,66% 42,57% 53,98% 27,93% 29,06% 52,84% 35,40% -39,35% -41,73%
Soliditet 68,09% 66,40% 39,62% 35,27% 34,50% 29,65% 44,70% 38,62% 19,32% 16,89%
Kassalikviditet 337,16% 282,35% 377,52% 585,19% 151,46% 140,48% 160,17% 165,52% 27,83% 39,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...