Visa allt om Peter Rindeström Åkeri & Entreprenad AB
Visa allt om Peter Rindeström Åkeri & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 066 1 099 809 841 728 759 585 774 1 127 1 700
Övrig omsättning - - - - - - - - 168 -
Rörelseresultat (EBIT) 133 146 129 59 29 63 -240 33 83 193
Resultat efter finansnetto 126 132 120 54 24 62 -241 22 45 128
Årets resultat 95 103 97 54 24 60 -175 1 76 74
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 135 110 96 25 4 8 11 9 1 613
Omsättningstillgångar 553 499 384 487 474 624 590 886 1 008 258
Tillgångar 646 633 494 583 499 629 597 897 1 017 1 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 525 431 328 231 176 217 177 352 351 275
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 68 58 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 55 30 222 241 0 0 0 0 549
Kortfristiga skulder 121 148 136 129 81 412 420 477 609 927
Skulder och eget kapital 646 633 494 583 499 629 597 897 1 017 1 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 330 392 348 375 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 433 376 271 360 360 0 0 0 80 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 136 118 85 113 113 123 139 73 143 122
Utdelning till aktieägare 50 0 0 0 0 65 20 0 0 0
Omsättning 1 066 1 099 809 841 728 759 585 774 1 295 1 700
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 066 1 099 809 841 728 759 585 774 564 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) 592 525 368 487 486 464 542 429 314 517
Rörelseresultat, EBITDA 174 191 159 68 38 66 -237 36 87 394
Nettoomsättningförändring -3,00% 35,85% -3,80% 15,52% -4,08% 29,74% -24,42% -31,32% -33,71% -%
Du Pont-modellen 20,59% 23,22% 26,32% 10,12% 6,01% 9,86% -40,20% 3,68% 8,16% 10,32%
Vinstmarginal 12,48% 13,38% 16,07% 7,02% 4,12% 8,17% -41,03% 4,26% 7,36% 11,35%
Bruttovinstmarginal 86,68% 80,53% 76,02% 83,71% 84,62% 85,11% 81,88% 79,33% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 40,53% 31,94% 30,66% 42,57% 53,98% 27,93% 29,06% 52,84% 35,40% -39,35%
Soliditet 81,27% 68,09% 66,40% 39,62% 35,27% 34,50% 29,65% 44,70% 38,62% 19,32%
Kassalikviditet 457,02% 337,16% 282,35% 377,52% 585,19% 151,46% 140,48% 160,17% 165,52% 27,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...