Visa allt om Kjell's Ventilation AB
Visa allt om Kjell's Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 350 465 835 2 604 7 876 10 381 8 079 9 684 14 833 12 277
Övrig omsättning - 28 - 21 62 13 - 4 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 110 193 -230 200 684 638 295 811 799 675
Resultat efter finansnetto 110 192 -233 199 687 631 291 828 830 670
Årets resultat 86 190 -233 147 504 463 211 593 619 500
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 3 7 11 35 48 71 97 56 56
Omsättningstillgångar 374 663 532 803 1 471 2 455 1 914 2 552 3 096 3 273
Tillgångar 375 667 539 813 1 506 2 503 1 985 2 649 3 152 3 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 291 355 165 398 651 1 097 834 1 223 1 230 1 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Kortfristiga skulder 84 11 74 115 555 1 105 850 1 126 1 622 1 885
Skulder och eget kapital 375 667 539 813 1 506 2 503 1 985 2 649 3 152 3 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 120 395 380 360 385 390 385
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 28 2 040 2 183 2 117 2 086 2 491 1 854
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 51 55 827 891 869 894 1 050 868
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 400 400 200 600 600 500
Omsättning 350 493 835 2 625 7 938 10 394 8 079 9 688 14 845 12 277
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 2 9 9 8 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 302 875 1 153 1 010 1 383 1 648 1 364
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 109 365 385 423 483 443 349
Rörelseresultat, EBITDA 112 197 -226 218 705 661 321 842 815 695
Nettoomsättningförändring -24,73% -44,31% -67,93% -66,94% -24,13% 28,49% -16,57% -34,71% 20,82% -%
Du Pont-modellen 29,33% 28,94% -42,30% 25,09% 45,88% 25,49% 14,91% 31,37% 26,68% 20,34%
Vinstmarginal 31,43% 41,51% -27,31% 7,83% 8,77% 6,15% 3,66% 8,58% 5,67% 5,51%
Bruttovinstmarginal 37,14% 51,40% 1,80% 33,18% 61,07% 48,85% 54,98% 54,09% 38,97% 38,18%
Rörelsekapital/omsättning 82,86% 140,22% 54,85% 26,42% 11,63% 13,00% 13,17% 14,73% 9,94% 11,31%
Soliditet 77,60% 53,22% 30,61% 48,95% 43,23% 43,83% 42,02% 46,17% 39,02% 34,11%
Kassalikviditet 445,24% 6 027,27% 718,92% 664,35% 253,33% 213,85% 202,94% 218,74% 182,37% 167,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...