Visa allt om Kjell's Ventilation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 465 835 2 604 7 876 10 381 8 079 9 684 14 833 12 277 11 677
Övrig omsättning 28 - 21 62 13 - 4 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) 193 -230 200 684 638 295 811 799 675 513
Resultat efter finansnetto 192 -233 199 687 631 291 828 830 670 506
Årets resultat 190 -233 147 504 463 211 593 619 500 377
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 7 11 35 48 71 97 56 56 76
Omsättningstillgångar 663 532 803 1 471 2 455 1 914 2 552 3 096 3 273 3 119
Tillgångar 667 539 813 1 506 2 503 1 985 2 649 3 152 3 329 3 195
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 165 398 651 1 097 834 1 223 1 230 1 111 711
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 34 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Kortfristiga skulder 11 74 115 555 1 105 850 1 126 1 622 1 885 2 123
Skulder och eget kapital 667 539 813 1 506 2 503 1 985 2 649 3 152 3 329 3 195
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 120 395 380 360 385 390 385 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 28 2 040 2 183 2 117 2 086 2 491 1 854 2 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 51 55 827 891 869 894 1 050 868 1 000
Utdelning till aktieägare 150 0 0 400 400 200 600 600 500 100
Omsättning 493 835 2 625 7 938 10 394 8 079 9 688 14 845 12 277 11 677
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 2 9 9 8 7 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 302 875 1 153 1 010 1 383 1 648 1 364 1 668
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 109 365 385 423 483 443 349 519
Rörelseresultat, EBITDA 197 -226 218 705 661 321 842 815 695 534
Nettoomsättningförändring -44,31% -67,93% -66,94% -24,13% 28,49% -16,57% -34,71% 20,82% 5,14% -%
Du Pont-modellen 28,94% -42,30% 25,09% 45,88% 25,49% 14,91% 31,37% 26,68% 20,34% 16,06%
Vinstmarginal 41,51% -27,31% 7,83% 8,77% 6,15% 3,66% 8,58% 5,67% 5,51% 4,39%
Bruttovinstmarginal 51,40% 1,80% 33,18% 61,07% 48,85% 54,98% 54,09% 38,97% 38,18% 43,16%
Rörelsekapital/omsättning 140,22% 54,85% 26,42% 11,63% 13,00% 13,17% 14,73% 9,94% 11,31% 8,53%
Soliditet 53,22% 30,61% 48,95% 43,23% 43,83% 42,02% 46,17% 39,02% 34,11% 23,63%
Kassalikviditet 6 027,27% 718,92% 664,35% 253,33% 213,85% 202,94% 218,74% 182,37% 167,37% 141,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...