Visa allt om Vätö Matboa Aktiebolag
Visa allt om Vätö Matboa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 4 94 374 360 15 340 15 237
Övrig omsättning - - - 157 - 1 258 12 6 1 575 -
Rörelseresultat (EBIT) -123 -80 -379 -187 -488 686 -205 -181 1 834 127
Resultat efter finansnetto -120 -75 -369 -123 -479 717 -172 -131 1 797 92
Årets resultat -120 -75 -369 -35 -41 398 0 50 918 66
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 67 111 494 288 1 623 1 737 2 083 2 021
Omsättningstillgångar 181 451 628 1 098 1 066 1 948 176 1 041 1 756 1 739
Tillgångar 181 451 695 1 209 1 560 2 236 1 798 2 778 3 839 3 760
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 411 636 1 155 1 340 1 511 1 332 1 833 2 232 1 375
Obeskattade reserver 0 0 0 0 88 526 348 521 729 253
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 24 24 24 25 25 27 30 32 0 947
Kortfristiga skulder 16 15 35 29 107 172 87 392 877 1 185
Skulder och eget kapital 181 451 695 1 209 1 560 2 236 1 798 2 778 3 839 3 760
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 240 0 0 216 212 177 586 515
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 84 56 0 218 197 0 0 0 1 095 1 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 14 0 89 65 98 101 95 69 632 571
Utdelning till aktieägare 20 150 150 150 0 130 220 500 450 60
Omsättning 0 0 0 157 4 1 352 386 366 16 915 15 237
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 4 94 187 180 2 191 2 177
Personalkostnader per anställd (tkr) 102 45 335 290 304 322 155 124 342 325
Rörelseresultat, EBITDA -123 -80 -379 -187 -483 686 -112 -73 1 945 266
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -95,74% -74,87% 3,89% -97,65% 0,68% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -29,94% 32,11% -9,23% -4,61% 48,09% 4,04%
Vinstmarginal -% -% -% -% -11 675,00% 763,83% -44,39% -35,56% 12,03% 1,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,20% 22,57%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 23 975,00% 1 889,36% 23,80% 180,28% 5,73% 3,64%
Soliditet 77,90% 91,13% 91,51% 95,53% 90,05% 84,91% 88,35% 79,49% 71,81% 41,41%
Kassalikviditet 1 131,25% 3 006,67% 1 794,29% 3 786,21% 996,26% 1 132,56% 202,30% 265,56% 200,23% 69,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...