Visa allt om Modernista AB
Visa allt om Modernista AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 105 1 402 1 612 1 270 3 326 3 429 5 029 3 801 5 716 5 625
Övrig omsättning 2 2 69 1 587 1 917 1 145 1 583 1 660 1 043 643
Rörelseresultat (EBIT) 14 94 128 166 253 434 256 2 103 387
Resultat efter finansnetto 8 33 23 131 75 96 -51 -345 -101 107
Årets resultat 6 25 18 96 55 91 7 -110 14 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 165 1 165 1 205 1 305 2 535 8 70 406 749 1 070
Omsättningstillgångar -104 216 402 1 166 955 6 832 6 794 6 587 6 425 6 107
Tillgångar 1 061 1 381 1 607 2 471 3 490 6 840 6 864 6 993 7 173 7 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 550 525 507 411 355 264 257 367 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 58 293 417
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 183 574 883 1 394 1 050 1 142 1 174 1 295 1 426
Kortfristiga skulder 506 649 508 1 081 1 686 5 435 5 458 5 505 5 219 4 981
Skulder och eget kapital 1 061 1 381 1 607 2 471 3 490 6 840 6 864 6 993 7 173 7 178
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 132 66 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 669 924 703 912 780 1 104 1 207 1 191 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 210 290 240 267 243 346 385 366 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 107 1 404 1 681 2 857 5 243 4 574 6 612 5 461 6 759 6 268
Nyckeltal
Antal anställda - 3 3 4 4 4 4 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 467 537 318 832 857 1 257 634 1 143 1 875
Personalkostnader per anställd (tkr) - 293 405 236 299 259 403 279 315 178
Rörelseresultat, EBITDA 14 94 128 166 253 495 591 342 448 726
Nettoomsättningförändring -92,51% -13,03% 26,93% -61,82% -3,00% -31,82% 32,31% -33,50% 1,62% -%
Du Pont-modellen 1,41% 6,81% 7,97% 6,72% 7,28% 6,37% 3,76% 0,04% 1,44% 5,41%
Vinstmarginal 14,29% 6,70% 7,94% 13,07% 7,64% 12,72% 5,13% 0,08% 1,80% 6,90%
Bruttovinstmarginal 20,00% 71,04% 86,79% -18,03% -49,43% 25,66% 23,32% 24,60% 29,25% 23,73%
Rörelsekapital/omsättning -580,95% -30,88% -6,58% 6,69% -21,98% 40,74% 26,57% 28,47% 21,10% 20,02%
Soliditet 52,31% 39,83% 32,67% 20,52% 11,78% 5,19% 3,85% 4,27% 8,06% 9,10%
Kassalikviditet -20,95% 20,34% 19,69% 69,47% 16,61% 30,62% 26,88% 22,85% 47,77% 50,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...