Visa allt om Shathaalrafeden AB
Visa allt om Shathaalrafeden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 258 1 163 890 1 216 976 879 561 1 279 71 2
Övrig omsättning 60 66 - - - 33 - - 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 187 137 -63 -304 -293 54 -56 147 34 -44
Resultat efter finansnetto 187 137 -63 -320 -297 46 -61 131 32 -43
Årets resultat 146 137 -63 -320 -297 37 -11 58 32 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 129 184 323 714 698 493 261 254 0
Omsättningstillgångar 360 137 110 139 145 218 219 194 172 115
Tillgångar 450 266 295 462 859 917 712 455 426 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 248 112 100 120 217 179 190 132 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 0 158 0 0 0 0 61 174 0
Kortfristiga skulder 56 18 25 363 739 700 533 153 120 15
Skulder och eget kapital 450 266 295 462 859 917 712 455 426 115
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 125 0 80 147 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 240 200 148 187 56 206 36 201 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 75 63 47 49 57 65 40 109 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 318 1 229 890 1 216 976 912 561 1 279 76 2
Nyckeltal
Antal anställda 1 3 1 2 2 2 3 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 258 388 890 608 488 440 187 640 71 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 315 88 195 118 129 142 50 241 - -
Rörelseresultat, EBITDA 226 192 76 -222 -182 214 40 207 41 -44
Nettoomsättningförändring 8,17% 30,67% -26,81% 24,59% 11,04% 56,68% -56,14% 1 701,41% 3 450,00% -%
Du Pont-modellen 41,56% 51,50% -21,36% -65,80% -34,11% 5,89% -7,87% 32,31% 7,98% -38,26%
Vinstmarginal 14,86% 11,78% -7,08% -25,00% -30,02% 6,14% -9,98% 11,49% 47,89% -2 200,00%
Bruttovinstmarginal 59,46% 60,28% 48,43% 25,25% 39,34% 70,76% 59,18% 73,03% 60,56% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,17% 10,23% 9,55% -18,42% -60,86% -54,84% -55,97% 3,21% 73,24% 5 000,00%
Soliditet 32,00% 93,23% 37,97% 21,65% 13,97% 23,66% 25,14% 49,83% 30,99% 86,96%
Kassalikviditet 616,07% 494,44% 184,00% 25,62% 13,80% 27,29% 41,09% 126,80% 143,33% 766,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...