Visa allt om BBN Bygg & Fastighetsservice AB
Visa allt om BBN Bygg & Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 674 3 795 3 071 3 744 8 739 28 751 3 949 6 581 2 821 2 079
Övrig omsättning 41 - - 45 - 29 18 58 - -
Rörelseresultat (EBIT) 265 -45 236 -748 -289 1 489 -168 941 217 11
Resultat efter finansnetto 265 -44 235 -737 -293 1 498 -165 940 219 10
Årets resultat 265 -44 235 -549 1 816 4 496 111 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 38 70 143 332 235 92 88 34 27
Omsättningstillgångar 1 498 1 298 1 064 594 1 672 4 017 6 738 2 878 882 614
Tillgångar 1 548 1 335 1 134 737 2 004 4 251 6 829 2 966 916 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 745 481 524 289 838 1 138 521 717 221 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 188 506 115 304 58 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 803 855 610 448 979 2 608 6 193 1 945 637 531
Skulder och eget kapital 1 548 1 335 1 134 737 2 004 4 251 6 829 2 966 916 640
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 701 690 761 726 688 617 543 466
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 458 1 044 132 739 1 463 1 285 1 176 691 498 151
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 443 322 401 705 904 762 622 450 322 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 200 200 0 0
Omsättning 4 715 3 795 3 071 3 789 8 739 28 780 3 967 6 639 2 821 2 079
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 4 8 7 7 5 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 169 949 1 024 936 1 092 4 107 564 1 316 564 693
Personalkostnader per anställd (tkr) 506 363 430 561 404 402 365 354 275 270
Rörelseresultat, EBITDA 275 -2 285 -704 -236 1 537 -149 956 225 15
Nettoomsättningförändring 23,16% 23,58% -17,98% -57,16% -69,60% 628,06% -39,99% 133,29% 35,69% -%
Du Pont-modellen 17,18% -3,37% 20,90% -99,19% -14,22% 35,38% -2,37% 32,03% 24,34% 1,88%
Vinstmarginal 5,69% -1,19% 7,72% -19,52% -3,26% 5,23% -4,10% 14,44% 7,90% 0,58%
Bruttovinstmarginal 57,94% 60,63% 63,63% 61,99% 71,76% 52,57% -214,86% 51,53% 77,53% 55,46%
Rörelsekapital/omsättning 14,87% 11,67% 14,78% 3,90% 7,93% 4,90% 13,80% 14,18% 8,68% 3,99%
Soliditet 48,13% 36,03% 46,21% 39,21% 48,73% 35,54% 8,87% 31,55% 28,69% 17,03%
Kassalikviditet 186,55% 151,81% 174,43% 132,59% 170,79% 154,03% 108,80% 147,97% 138,46% 115,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...