Visa allt om PRIMA RehAB i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om PRIMA RehAB i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 317 1 292 1 330 1 342 1 215 1 341 1 341 1 265 1 411 1 299
Övrig omsättning 397 451 541 311 337 329 358 159 126 145
Rörelseresultat (EBIT) 364 319 240 226 101 182 253 129 150 -28
Resultat efter finansnetto 358 317 238 223 217 178 254 129 148 -29
Årets resultat 333 244 211 117 152 102 186 75 88 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 928 773 586 698 522 619 669 539 432 369
Omsättningstillgångar 150 136 180 178 241 182 136 109 166 146
Tillgångar 1 078 910 766 876 763 801 806 648 598 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 679 502 413 352 379 355 403 367 292 204
Obeskattade reserver 162 236 236 273 214 205 93 93 93 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 64 4 179 66 115 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 108 112 72 105 126 310 189 214 255
Skulder och eget kapital 1 078 910 766 876 763 801 806 648 598 515
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 407 387 432 350 396
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 589 800 803 681 716 306 309 267 298 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 224 223 286 250 266 259 256 267 243 218
Utdelning till aktieägare 156 156 156 150 143 128 127 150 0 0
Omsättning 1 714 1 743 1 871 1 653 1 552 1 670 1 699 1 424 1 537 1 444
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 659 646 665 671 608 671 671 633 706 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 430 461 568 482 497 498 493 428 490 490
Rörelseresultat, EBITDA 364 319 240 226 104 185 260 133 171 -15
Nettoomsättningförändring 1,93% -2,86% -0,89% 10,45% -9,40% 0,00% 6,01% -10,35% 8,62% -%
Du Pont-modellen 33,77% 35,05% 31,33% 25,80% 29,10% 22,72% 31,64% 19,91% 25,59% -5,44%
Vinstmarginal 27,64% 24,69% 18,05% 16,84% 18,27% 13,57% 19,02% 10,20% 10,84% -2,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,48% 99,85% 99,68% 99,93% 99,54%
Rörelsekapital/omsättning 0,38% 2,17% 5,11% 7,90% 11,19% 4,18% -12,98% -6,32% -3,40% -8,39%
Soliditet 74,71% 75,39% 77,95% 63,15% 70,34% 63,18% 58,50% 66,97% 60,03% 47,44%
Kassalikviditet 103,45% 125,93% 160,71% 247,22% 229,52% 144,44% 43,87% 57,67% 77,57% 57,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...