Visa allt om Hans Brännman Livs Aktiebolag
Visa allt om Hans Brännman Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 108 284 107 433 107 298 105 447 101 167 93 950 87 658 80 294 70 083 56 001
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 331 9 273 6 080 7 732 7 822 7 688 6 768 5 419 3 050 2 517
Resultat efter finansnetto 13 548 9 817 -2 653 8 480 6 086 9 870 7 097 4 224 1 526 2 680
Årets resultat 8 862 9 381 -4 348 4 824 4 267 8 719 3 654 2 556 516 1 246
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 257 8 351 11 061 14 486 16 590 18 981 9 687 10 767 11 630 9 848
Omsättningstillgångar 31 055 20 598 13 249 19 710 13 069 15 680 16 089 11 178 7 572 13 219
Tillgångar 39 312 28 949 24 309 34 196 29 659 34 661 25 776 21 945 19 202 23 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 833 18 971 13 590 22 439 18 915 24 648 15 928 12 274 11 719 15 603
Obeskattade reserver 493 418 2 622 2 804 940 1 478 3 417 1 496 1 572 1 448
Avsättningar (tkr) 0 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 357 1 244
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 985 8 203 6 740 7 597 8 447 7 178 5 073 6 817 4 554 4 773
Skulder och eget kapital 39 312 28 949 24 309 34 196 29 659 34 661 25 776 21 945 19 202 23 068
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 590 574 660 718 528 343
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 932 11 614 10 658 10 076 8 668 7 768 7 365 6 872 6 244 4 942
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 323 3 449 2 809 2 466 2 399 2 219 2 414 2 578 2 519 1 940
Utdelning till aktieägare 0 0 4 000 3 000 0 4 000 0 0 2 000 0
Omsättning 108 284 107 433 107 298 105 447 101 167 93 950 87 658 80 294 70 083 56 001
Nyckeltal
Antal anställda 36 36 34 32 34 29 29 27 23 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 008 2 984 3 156 3 295 2 976 3 240 3 023 2 974 3 047 2 667
Personalkostnader per anställd (tkr) 424 418 396 392 343 364 360 377 404 344
Rörelseresultat, EBITDA 11 656 9 626 6 573 8 410 8 677 8 610 7 673 6 330 3 939 3 093
Nettoomsättningförändring 0,79% 0,13% 1,76% 4,23% 7,68% 7,18% 9,17% 14,57% 25,15% -%
Du Pont-modellen 34,50% 33,95% 28,15% 24,95% 29,28% 28,74% 29,28% 25,04% 16,57% 11,75%
Vinstmarginal 12,53% 9,15% 6,38% 8,09% 8,58% 10,60% 8,61% 6,84% 4,54% 4,84%
Bruttovinstmarginal 24,10% 22,62% 19,24% 20,55% 20,80% 21,35% 21,31% 21,00% 19,53% 19,64%
Rörelsekapital/omsättning 18,53% 11,54% 6,07% 11,49% 4,57% 9,05% 12,57% 5,43% 4,31% 15,08%
Soliditet 71,78% 66,66% 63,85% 71,66% 66,11% 74,25% 71,34% 60,84% 66,92% 72,16%
Kassalikviditet 266,30% 229,92% 167,39% 228,64% 131,72% 192,37% 284,27% 140,50% 131,09% 247,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...