Visa allt om Swepac Aktiebolag
Visa allt om Swepac Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 59 224 46 557 41 235 43 784 66 990 45 950 29 000 45 430 52 999 46 736
Övrig omsättning 23 - 44 496 105 128 - 45 71 95
Rörelseresultat (EBIT) -6 473 -12 217 -17 893 -3 616 8 343 3 022 -1 880 1 734 2 584 2 655
Resultat efter finansnetto -9 948 -13 933 -18 792 -4 563 7 493 2 341 -2 253 1 600 2 655 2 618
Årets resultat 52 67 51 147 4 091 1 219 8 992 1 743 1 541
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 028 37 430 22 666 15 378 14 195 14 583 14 822 684 422 235
Omsättningstillgångar 17 639 21 287 20 461 23 296 20 846 14 822 12 377 16 098 19 464 16 687
Tillgångar 43 667 58 717 43 127 38 674 35 042 29 404 27 199 16 782 19 887 16 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 459 13 407 13 341 13 290 13 318 9 827 8 608 8 820 8 428 7 286
Obeskattade reserver 0 0 0 700 3 424 1 524 897 3 217 3 065 2 930
Avsättningar (tkr) 107 157 85 85 100 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 9 445 22 664 13 867 14 829 10 679 11 902 12 407 360 893 0
Kortfristiga skulder 20 657 22 489 15 835 9 770 7 520 6 052 5 187 4 285 7 401 6 607
Skulder och eget kapital 43 667 58 717 43 127 38 674 35 042 29 404 27 199 16 782 19 887 16 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 498 1 586 1 421 1 070 1 501 1 669
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 940 12 156 12 596 9 025 6 342 5 065 3 871 5 575 5 377 4 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 377 4 991 4 718 3 106 5 244 2 635 2 257 2 968 3 130 2 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 175 600 0 0 600 600
Omsättning 59 247 46 557 41 279 44 280 67 095 46 078 29 000 45 475 53 070 46 831
Nyckeltal
Antal anställda 30 29 30 25 22 20 16 21 22 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 974 1 605 1 375 1 751 3 045 2 298 1 813 2 163 2 409 2 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 586 602 511 448 482 472 478 463 463 499
Rörelseresultat, EBITDA -4 212 -10 219 -17 014 -2 910 9 100 3 730 -1 516 1 923 2 754 2 808
Nettoomsättningförändring 27,21% 12,91% -5,82% -34,64% 45,79% 58,45% -36,17% -14,28% 13,40% -%
Du Pont-modellen -14,34% -20,70% -41,31% -9,30% 23,93% 10,30% -6,83% 10,80% 13,72% 15,81%
Vinstmarginal -10,58% -26,11% -43,21% -8,22% 12,52% 6,59% -6,41% 3,99% 5,15% 5,73%
Bruttovinstmarginal 40,31% 36,53% 42,11% 43,70% 36,86% 34,52% 57,10% 45,71% 28,85% 41,31%
Rörelsekapital/omsättning -5,10% -2,58% 11,22% 30,89% 19,89% 19,09% 24,79% 26,00% 22,76% 21,57%
Soliditet 30,82% 22,83% 30,93% 35,70% 45,21% 37,24% 34,08% 66,36% 53,48% 55,52%
Kassalikviditet 29,87% 28,66% 56,31% 136,25% 112,70% 85,77% 121,69% 119,44% 95,04% 149,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...