Visa allt om Tidningstransport i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Tidningstransport i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 303 27 174 29 966 31 763 30 961 29 000 27 190 28 928 23 609 19 490
Övrig omsättning 60 - - - - 5 71 320 - -
Rörelseresultat (EBIT) -72 5 500 3 667 4 909 3 410 3 954 3 614 4 106 4 463 2 332
Resultat efter finansnetto -105 5 425 3 555 4 773 3 366 3 887 3 538 3 946 4 335 2 305
Årets resultat 850 3 878 3 201 2 553 2 010 2 553 2 120 1 735 2 330 1 167
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 728 10 049 12 009 14 168 12 099 10 767 10 804 11 745 9 295 4 156
Omsättningstillgångar 5 460 7 713 7 654 7 276 6 038 6 257 5 200 4 321 4 492 4 762
Tillgångar 12 188 17 762 19 663 21 444 18 138 17 024 16 005 16 066 13 787 8 918
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 164 4 914 3 597 2 959 3 106 3 796 3 643 4 323 2 589 2 759
Obeskattade reserver 7 544 8 758 8 339 8 918 7 652 7 071 6 703 6 075 4 604 3 592
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 225 1 784 2 603 1 026 1 126 1 226 1 426 1 526 0
Kortfristiga skulder 1 479 3 864 5 943 6 963 6 354 5 032 4 432 4 241 5 069 2 568
Skulder och eget kapital 12 188 17 762 19 663 21 444 18 138 17 024 16 005 16 066 13 787 8 918
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 630 1 440 1 165 1 360 0 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 3 742 6 772 7 984 8 497 7 688 7 078 6 816 7 290 6 471 5 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 1 209 2 150 2 690 2 811 2 815 2 515 2 504 3 016 2 286 2 225
Utdelning till aktieägare 1 500 2 600 2 560 2 564 2 700 2 700 2 400 2 800 0 2 500
Omsättning 13 363 27 174 29 966 31 763 30 961 29 005 27 261 29 248 23 609 19 490
Nyckeltal
Antal anställda 10 29 29 29 29 29 0 28 27 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 330 937 1 033 1 095 1 068 1 000 - 1 033 874 780
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 315 379 397 427 388 - 426 331 366
Rörelseresultat, EBITDA 1 999 7 987 7 268 7 582 5 948 6 443 6 246 6 333 5 879 3 634
Nettoomsättningförändring -51,05% -9,32% -5,66% 2,59% 6,76% 6,66% -6,01% 22,53% 21,13% -%
Du Pont-modellen -0,56% 31,09% 18,80% 23,04% 19,00% 23,26% 22,62% 25,91% 32,55% 26,16%
Vinstmarginal -0,51% 20,32% 12,34% 15,56% 11,13% 13,66% 13,32% 14,39% 19,01% 11,97%
Bruttovinstmarginal 76,25% 77,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,39%
Rörelsekapital/omsättning 29,93% 14,16% 5,71% 0,99% -1,02% 4,22% 2,82% 0,28% -2,44% 11,26%
Soliditet 74,24% 66,13% 51,37% 44,45% 48,22% 52,91% 53,63% 54,13% 42,82% 59,94%
Kassalikviditet 369,17% 199,61% 128,79% 104,50% 95,03% 124,34% 117,33% 101,89% 88,62% 185,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...