Visa allt om ABC - Cad Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 944 1 097 1 134 1 239 865 529 1 340 1 084 880 1 772
Övrig omsättning - - - - - - 33 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 85 294 16 5 -6 162 24 64 153
Resultat efter finansnetto 12 92 335 27 1 -7 163 26 67 154
Årets resultat 8 50 197 18 0 4 120 11 69 133
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 72 108 258 108 111 108 75 75 68
Omsättningstillgångar 777 911 947 800 578 588 883 817 814 1 084
Tillgångar 813 983 1 055 1 058 686 699 992 892 889 1 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 563 555 705 508 490 490 606 486 566 597
Obeskattade reserver 102 102 77 0 0 0 18 24 16 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 70 11 97 71 59 95 89 54 35
Kortfristiga skulder 93 256 262 453 125 151 273 293 253 474
Skulder och eget kapital 813 983 1 055 1 058 686 699 992 892 889 1 152
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 345 120 360 360 210 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 200
Löner till övriga anställda 424 445 235 650 40 0 90 90 60 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 139 139 80 211 168 86 191 185 127 257
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 120 0 90 100
Omsättning 944 1 097 1 134 1 239 865 529 1 373 1 084 880 1 772
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 472 549 567 620 433 265 670 542 440 886
Personalkostnader per anställd (tkr) 315 329 206 453 279 108 328 329 209 508
Rörelseresultat, EBITDA 45 121 335 57 12 3 174 30 70 163
Nettoomsättningförändring -13,95% -3,26% -8,47% 43,24% 63,52% -60,52% 23,62% 23,18% -50,34% -%
Du Pont-modellen 1,60% 9,46% 31,75% 2,55% 1,60% -0,72% 16,73% 3,92% 7,99% 13,54%
Vinstmarginal 1,38% 8,48% 29,54% 2,18% 1,27% -0,95% 12,39% 3,23% 8,07% 8,80%
Bruttovinstmarginal 89,83% 86,42% 79,54% 89,43% 80,46% 67,67% 70,30% 76,11% 70,45% 75,73%
Rörelsekapital/omsättning 72,46% 59,71% 60,41% 28,01% 52,37% 82,61% 45,52% 48,34% 63,75% 34,42%
Soliditet 79,04% 64,55% 72,20% 48,02% 71,43% 70,10% 62,40% 56,42% 64,96% 54,76%
Kassalikviditet 697,85% 328,91% 325,19% 136,64% 397,60% 324,50% 300,37% 251,88% 283,79% 224,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...