Visa allt om ABC - Cad Elektronik Aktiebolag
Visa allt om ABC - Cad Elektronik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 666 944 1 097 1 134 1 239 865 529 1 340 1 084 880
Övrig omsättning - - - - - - - 33 - -
Rörelseresultat (EBIT) -106 9 85 294 16 5 -6 162 24 64
Resultat efter finansnetto -103 12 92 335 27 1 -7 163 26 67
Årets resultat -2 8 50 197 18 0 4 120 11 69
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 72 108 258 108 111 108 75 75
Omsättningstillgångar 740 777 911 947 800 578 588 883 817 814
Tillgångar 740 813 983 1 055 1 058 686 699 992 892 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 561 563 555 705 508 490 490 606 486 566
Obeskattade reserver 0 102 102 77 0 0 0 18 24 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 92 55 70 11 97 71 59 95 89 54
Kortfristiga skulder 87 93 256 262 453 125 151 273 293 253
Skulder och eget kapital 740 813 983 1 055 1 058 686 699 992 892 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 345 120 360 360 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 290 424 445 235 650 40 0 90 90 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 171 139 139 80 211 168 86 191 185 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 120 0 90
Omsättning 666 944 1 097 1 134 1 239 865 529 1 373 1 084 880
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 333 472 549 567 620 433 265 670 542 440
Personalkostnader per anställd (tkr) 241 315 329 206 453 279 108 328 329 209
Rörelseresultat, EBITDA -70 45 121 335 57 12 3 174 30 70
Nettoomsättningförändring -29,45% -13,95% -3,26% -8,47% 43,24% 63,52% -60,52% 23,62% 23,18% -%
Du Pont-modellen -14,05% 1,60% 9,46% 31,75% 2,55% 1,60% -0,72% 16,73% 3,92% 7,99%
Vinstmarginal -15,62% 1,38% 8,48% 29,54% 2,18% 1,27% -0,95% 12,39% 3,23% 8,07%
Bruttovinstmarginal 85,59% 89,83% 86,42% 79,54% 89,43% 80,46% 67,67% 70,30% 76,11% 70,45%
Rörelsekapital/omsättning 98,05% 72,46% 59,71% 60,41% 28,01% 52,37% 82,61% 45,52% 48,34% 63,75%
Soliditet 75,81% 79,04% 64,55% 72,20% 48,02% 71,43% 70,10% 62,40% 56,42% 64,96%
Kassalikviditet 708,05% 697,85% 328,91% 325,19% 136,64% 397,60% 324,50% 300,37% 251,88% 283,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...