allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Projektengagemang Sweden AB

ORG.NR: 556330-2602
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 116 202 106 565 95 967  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -89 -6 140 334  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 14 414 18 745 13 509  
  Årets resultat (TKR) 14 223 16 590 14 179  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 134 773 64 877 48 555  
  Omsättningstillgångar (TKR) 153 838 85 451 65 638  
  Tillgångar (TKR) 288 611 150 328 114 193  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 199 888 62 426 47 836  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 61  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 274 13 691 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 77 448 74 212 66 296  
  Skulder och eget kapital (TKR) 288 611 150 328 114 193  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 4 003 2 316 2 238  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 5 992 4 290 3 100  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 5 326 2 827 1 620  
  Utdelning till aktieägare 2 926 1 017 2 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 18 7 5  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 6 456 15 224 19 193  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 844 1 484 1 511  
  Nettoomsättningförändring 9,04 % 11,04 % 24,66 %  
  Vinstmarginal 18,43 % 19,84 % 15,54 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 69,26 % 41,53 % 41,93 %  
  Kassalikviditet 198,63 % 115,14 % 99,01 %  
 
 
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 612 848 442 009  
  Övrig omsättning (TKR)                      
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 42 562 36 764  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 34 878 34 300  
  Årets resultat (TKR) 22 625 25 556  
 Årsredovisningen 2015-12 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                      
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 123 704 78 073  
  Omsättningstillgångar (TKR) 222 540 166 552  
  Tillgångar (TKR) 346 244 244 625  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 57 831 53 198  
  Minoritetsintressen (TKR) 31 346 26 446  
  Avsättningar (TKR) 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 48 209 7 327  
  Kortfristiga skulder (TKR) 208 858 157 653  
  Skulder och eget kapital (TKR) 346 244 244 625  
 Årsredovisningen 2015-12 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 37 776 31 374  
  Varav tantiem till styrelse & VD 0            
  Löner till övriga anställda 178 691 137 766  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0            
  Sociala kostnader 94 203 71 343  
  Utdelning till aktieägare 0 0  
 Årsredovisningen 2015-12 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 473 364  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 296 1 214  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 698 689  
  Nettoomsättningförändring 38,65 % 14,31 %  
  Vinstmarginal 6,75 % 8,93 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 16,70 % 21,75 %  
  Kassalikviditet 106,55 % 105,64 %  
 Årsredovisningen 2015-12 från Bolagsverket var oläslig och kunde inte registreras. 
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 30 augusti 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen