Visa allt om Projektengagemang Sweden AB
Visa allt om Projektengagemang Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 116 202 106 565 95 967 76 985 67 032 57 498 48 670 22 667 11 078 8 055
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -89 -6 140 334 326 209 2 103 62 480 1 129 -42
Resultat efter finansnetto 14 414 18 745 13 509 14 766 15 359 9 949 4 271 4 069 1 050 1 912
Årets resultat 14 223 16 590 14 179 15 208 15 437 9 338 4 228 3 939 784 1 965
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 134 773 64 877 48 555 35 842 38 603 16 339 9 508 9 220 7 226 2 195
Omsättningstillgångar 153 838 85 451 65 638 47 977 42 783 26 436 16 388 8 010 9 177 5 488
Tillgångar 288 611 150 328 114 193 83 819 81 386 42 775 25 897 17 230 16 403 7 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 199 888 62 426 47 836 37 971 26 813 16 731 10 833 7 755 3 816 3 032
Obeskattade reserver 0 0 61 231 673 751 141 98 0 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 274 13 691 0 0 0 0 0 29 1 150 469
Kortfristiga skulder 77 448 74 212 66 296 45 617 53 900 25 293 14 923 9 349 11 437 4 131
Skulder och eget kapital 288 611 150 328 114 193 83 819 81 386 42 775 25 897 17 230 16 403 7 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 003 2 316 2 238 1 688 1 735 1 752 1 684 942 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 5 992 4 290 3 100 1 470 642 668 382 59 738 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 5 326 2 827 1 620 1 533 1 248 1 233 1 100 744 248 0
Utdelning till aktieägare 2 926 1 017 2 000 4 500 4 000 3 750 2 100 500 0 0
Omsättning 116 202 106 565 95 967 76 985 67 032 57 498 48 670 22 667 11 078 8 055
Nyckeltal
Antal anställda 18 7 5 7 6 5 4 4 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 456 15 224 19 193 10 998 11 172 11 500 12 168 5 667 11 078 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 844 1 484 1 511 796 654 774 891 496 1 263 -
Rörelseresultat, EBITDA 4 995 794 4 578 2 505 3 067 4 118 1 630 1 820 2 251 -25
Nettoomsättningförändring 9,04% 11,04% 24,66% 14,85% 16,58% 18,14% 114,72% 104,61% 37,53% -%
Du Pont-modellen 7,42% 14,07% 13,06% 20,88% 25,48% 28,68% 17,83% 25,56% 6,90% 25,51%
Vinstmarginal 18,43% 19,84% 15,54% 22,73% 30,94% 21,33% 9,49% 19,43% 10,21% 24,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,91% 22,05%
Rörelsekapital/omsättning 65,74% 10,55% -0,69% 3,07% -16,58% 1,99% 3,01% -5,91% -20,40% 16,85%
Soliditet 69,26% 41,53% 41,93% 45,50% 33,55% 40,41% 42,23% 45,42% 23,26% 39,95%
Kassalikviditet 198,63% 115,14% 99,01% 105,17% 79,37% 104,52% 109,82% 85,68% 80,24% 132,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...