Visa allt om Hatec Aktiebolag
Visa allt om Hatec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - 2 925 8 183 13 437 10 578 10 948 13 599 13 279 12 569 13 547
Övrig omsättning - 160 10 33 73 46 199 256 123 88
Rörelseresultat (EBIT) - 71 283 1 132 241 -45 427 -7 726 -90
Resultat efter finansnetto - 36 210 1 062 180 -47 427 4 746 -126
Årets resultat - 27 123 587 145 -47 314 3 745 -127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 164 0 55 123 193 264 59 17 28
Omsättningstillgångar - 1 595 2 716 4 912 1 480 2 725 3 563 4 885 3 279 4 471
Tillgångar - 1 759 2 716 4 967 1 602 2 918 3 827 4 944 3 296 4 499
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 560 684 710 243 99 145 141 139 133
Obeskattade reserver - 317 317 265 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 682 2 228 2 029 2 680 2 883
Kortfristiga skulder - 882 1 716 3 991 1 359 2 138 1 453 2 774 478 1 482
Skulder och eget kapital - 1 759 2 716 4 967 1 602 2 918 3 827 4 944 3 296 4 499
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 180 220 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 12 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 11 - 0 68 90 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 150 150 120 0 0 0 0 0
Omsättning - 3 085 8 193 13 470 10 651 10 994 13 798 13 535 12 692 13 635
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 925 8 183 13 437 10 578 10 948 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 11 - - 244 359 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - 112 338 1 200 311 25 497 16 737 -83
Nettoomsättningförändring -% -64,26% -39,10% 27,03% -3,38% -19,49% 2,41% 5,65% -7,22% -%
Du Pont-modellen -% 4,04% 10,42% 22,79% 15,04% -1,54% 11,16% 0,10% 22,63% -2,00%
Vinstmarginal -% 2,43% 3,46% 8,42% 2,28% -0,41% 3,14% 0,04% 5,94% -0,66%
Bruttovinstmarginal -% 9,88% 19,64% 22,63% 19,73% 23,04% 22,47% 16,35% 24,47% 24,91%
Rörelsekapital/omsättning -% 24,38% 12,22% 6,85% 1,14% 5,36% 15,52% 15,90% 22,28% 22,06%
Soliditet -% 45,89% 34,29% 18,23% 15,17% 3,39% 3,79% 2,85% 4,22% 2,96%
Kassalikviditet -% 180,84% 158,28% 123,08% 89,11% 126,43% 242,26% 172,46% 674,69% 294,26%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...