Visa allt om Kils Ventilation & Plåt Aktiebolag
Visa allt om Kils Ventilation & Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 038 707 696 839 868 840 792 961 866 729
Övrig omsättning - 8 - - 48 - 5 59 62 52
Rörelseresultat (EBIT) 258 52 19 48 78 32 39 88 247 78
Resultat efter finansnetto 253 47 16 45 79 31 40 113 260 75
Årets resultat 150 59 46 25 44 22 29 60 139 50
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 48 67 86 10 10 12 15 17 20 10
Omsättningstillgångar 441 281 315 533 610 660 809 860 832 705
Tillgångar 489 348 401 543 620 672 824 877 852 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273 188 219 293 388 465 563 654 683 644
Obeskattade reserver 110 50 78 123 112 93 93 93 65 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 110 104 126 119 115 168 130 103 71
Skulder och eget kapital 489 348 401 543 620 672 824 877 852 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 394 373 337 387 290 395 340 322 131 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 29 - - 0 0 0 15 65 155 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 196 169 164 208 187 181 211 215 125 92
Utdelning till aktieägare 100 65 90 120 120 120 120 120 90 100
Omsättning 1 038 715 696 839 916 840 797 1 020 928 781
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 519 707 696 839 868 840 792 481 433 243
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 550 508 608 603 598 603 321 236 137
Rörelseresultat, EBITDA 277 71 38 48 80 34 41 90 249 78
Nettoomsättningförändring 46,82% 1,58% -17,04% -3,34% 3,33% 6,06% -17,59% 10,97% 18,79% -%
Du Pont-modellen 52,76% 14,94% 4,74% 9,21% 13,06% 5,21% 5,46% 13,23% 30,99% 12,87%
Vinstmarginal 24,86% 7,36% 2,73% 5,96% 9,33% 4,17% 5,68% 12,07% 30,48% 12,62%
Bruttovinstmarginal 99,42% 100,00% 98,28% 100,00% 100,00% 99,64% 99,87% 96,98% 97,34% 86,56%
Rörelsekapital/omsättning 32,27% 24,19% 30,32% 48,51% 56,57% 64,88% 80,93% 75,96% 84,18% 86,97%
Soliditet 73,37% 65,23% 69,79% 70,65% 75,89% 79,40% 76,64% 82,21% 85,66% 90,07%
Kassalikviditet 416,04% 255,45% 302,88% 423,02% 512,61% 573,91% 439,88% 543,85% 807,77% 992,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...