Visa allt om Elba Management Aktiebolag
Visa allt om Elba Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 973 2 486 6 688 4 868 3 051 5 498 8 359 1 766 9 261 8 974
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -241 -299 -286 -522 -902 1 387 523 1 186 2 082 1 289
Resultat efter finansnetto 83 2 -26 -422 -702 1 354 3 178 -819 1 208 1 375
Årets resultat 76 2 1 1 1 657 1 872 -301 775 891
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 502 3 741 3 995 2 965 2 223 1 580 867 676 947 1 050
Omsättningstillgångar 3 264 3 712 4 090 6 139 5 600 6 627 6 245 3 652 4 822 3 130
Tillgångar 6 765 7 453 8 085 9 104 7 823 8 206 7 112 4 329 5 770 4 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 583 1 308 3 806 6 305 5 856 5 856 5 398 3 526 3 827 3 052
Obeskattade reserver 0 0 0 0 384 1 134 794 0 519 284
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 118 406 109
Kortfristiga skulder 6 182 6 146 4 279 2 799 1 582 1 216 1 205 685 1 018 736
Skulder och eget kapital 6 765 7 453 8 085 9 104 7 823 8 206 - 4 329 5 770 4 180
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 50 135 75 60 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - 16 51 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader - - 3 8 0 5 42 23 19 87
Utdelning till aktieägare 0 800 2 500 2 500 2 000 0 0 0 0 200
Omsättning 2 973 2 486 6 688 4 868 3 051 5 498 8 359 1 766 9 261 8 974
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 973 2 486 6 688 4 868 3 051 5 498 8 359 1 766 9 261 8 974
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 14 16 51 10 62 184 103 89 387
Rörelseresultat, EBITDA -2 -110 -141 -380 -899 1 387 532 1 192 2 092 1 298
Nettoomsättningförändring 19,59% -62,83% 37,39% 59,55% -44,51% -34,23% 373,33% -80,93% 3,20% -%
Du Pont-modellen 3,92% 1,64% 2,34% -3,75% -8,91% 17,58% 45,25% 27,47% 36,40% 33,80%
Vinstmarginal 8,91% 4,91% 2,83% -7,00% -22,84% 26,25% 38,50% 67,33% 22,68% 15,75%
Bruttovinstmarginal 5,31% 9,73% 4,71% 4,33% -25,20% 29,30% 9,57% 79,33% 24,90% 21,33%
Rörelsekapital/omsättning -98,15% -97,91% -2,83% 68,61% 131,69% 98,42% 60,29% 168,01% 41,08% 26,68%
Soliditet 8,62% 17,55% 47,07% 69,26% 78,47% 81,55% 84,13% 81,45% 72,80% 77,91%
Kassalikviditet 52,80% 60,40% 95,58% 219,33% 353,98% 544,98% 518,26% 533,14% 473,67% 425,27%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...