Visa allt om A.C.R. Electronic Aktiebolag
Visa allt om A.C.R. Electronic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 3 0 0 0 0 0 100 100
Övrig omsättning - 1 195 - 503 - 346 774 1 388 1 532 1 500
Rörelseresultat (EBIT) -163 485 -132 -24 -303 -26 40 397 382 53
Resultat efter finansnetto -154 485 16 1 -325 -19 136 367 119 41
Årets resultat 98 161 12 1 -211 8 116 177 5 29
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 780 771 471 768 786 863 1 291 1 207 1 300 758
Omsättningstillgångar 51 917 502 393 168 252 27 260 234 506
Tillgångar 831 1 689 973 1 160 954 1 116 1 319 1 467 1 534 1 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 737 868 379 367 364 577 568 572 645 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 114 144 133 30 20
Avsättningar (tkr) 127 258 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 578 254
Kortfristiga skulder -33 562 594 793 588 425 606 762 280 350
Skulder och eget kapital 831 1 689 973 1 160 954 1 116 1 319 1 467 1 534 1 264
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 307 155 170 311 347 293 358
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 495 495 5 0 - 0 0 0 0 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 61 2 39 19 30 61 116 99 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 250 0
Omsättning 0 1 195 3 503 0 346 774 1 388 1 632 1 600
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 2 - - - - - 50 50
Personalkostnader per anställd (tkr) 75 278 4 173 89 104 191 243 205 311
Rörelseresultat, EBITDA -163 485 -84 33 -249 28 94 445 429 101
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -% -% -% -100,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 1,64% -% -% -% -% -% 25,95% 5,06%
Vinstmarginal -% -% 533,33% -% -% -% -% -% 398,00% 64,00%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% -% -% -% -541,00% -684,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -3 066,67% -% -% -% -% -% -46,00% 156,00%
Soliditet 88,69% 51,39% 38,95% 31,64% 38,16% 59,23% 51,11% 45,52% 43,46% 51,69%
Kassalikviditet -% 163,17% 84,51% 49,56% 28,57% 59,29% 4,46% 34,12% 83,57% 144,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...