Visa allt om A.C.R. Electronic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 3 0 0 0 0 0 100 100 502
Övrig omsättning 1 195 - 503 - 346 774 1 388 1 532 1 500 36
Rörelseresultat (EBIT) 485 -132 -24 -303 -26 40 397 382 53 6
Resultat efter finansnetto 485 16 1 -325 -19 136 367 119 41 -18
Årets resultat 161 12 1 -211 8 116 177 5 29 5
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 771 471 768 786 863 1 291 1 207 1 300 758 806
Omsättningstillgångar 917 502 393 168 252 27 260 234 506 430
Tillgångar 1 689 973 1 160 954 1 116 1 319 1 467 1 534 1 264 1 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 868 379 367 364 577 568 572 645 639 700
Obeskattade reserver 0 0 0 0 114 144 133 30 20 20
Avsättningar (tkr) 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 578 254 290
Kortfristiga skulder 562 594 793 588 425 606 762 280 350 226
Skulder och eget kapital 1 689 973 1 160 954 1 116 1 319 1 467 1 534 1 264 1 235
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 307 155 170 311 347 293 358 82
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 495 5 0 - 0 0 0 0 111 190
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 2 39 19 30 61 116 99 133 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 250 0 89
Omsättning 1 195 3 503 0 346 774 1 388 1 632 1 600 538
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 - - - - - 50 50 502
Personalkostnader per anställd (tkr) 278 4 173 89 104 191 243 205 311 372
Rörelseresultat, EBITDA 485 -84 33 -249 28 94 445 429 101 54
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -100,00% 0,00% -80,08% -%
Du Pont-modellen -% 1,64% -% -% -% -% -% 25,95% 5,06% 0,65%
Vinstmarginal -% 533,33% -% -% -% -% -% 398,00% 64,00% 1,59%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -541,00% -684,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -3 066,67% -% -% -% -% -% -46,00% 156,00% 40,64%
Soliditet 51,39% 38,95% 31,64% 38,16% 59,23% 51,11% 45,52% 43,46% 51,69% 57,85%
Kassalikviditet 163,17% 84,51% 49,56% 28,57% 59,29% 4,46% 34,12% 83,57% 144,57% 190,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...