Visa allt om Håte Dentallaboratorium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 021 1 651 1 463 1 657 1 559 1 569 1 587 1 659 1 565 1 428
Övrig omsättning - - 36 - 1 - - 31 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -65 106 -83 117 -7 -15 -14 197 114 11
Resultat efter finansnetto -65 106 -91 102 -19 -22 -18 194 112 9
Årets resultat -65 89 -48 54 0 0 0 103 55 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 26 60 157 207 18 22 26 31 15
Omsättningstillgångar 435 561 487 487 474 482 557 542 477 410
Tillgångar 438 587 547 644 681 500 579 568 508 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 362 273 321 267 266 266 266 213 159
Obeskattade reserver 0 0 0 43 17 36 61 82 33 0
Avsättningar (tkr) 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Långfristiga skulder 0 0 0 13 126 0 0 0 0 46
Kortfristiga skulder 52 136 186 179 183 109 163 131 173 132
Skulder och eget kapital 438 587 547 644 681 500 579 568 508 425
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 451 451 451 412 367 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 188 265 472 444 0 0 0 0 16 85
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 128 154 195 206 208 218 199 158 138 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 1 021 1 651 1 499 1 657 1 560 1 569 1 587 1 690 1 566 1 428
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 021 1 651 732 829 780 785 794 830 783 476
Personalkostnader per anställd (tkr) 330 436 338 339 346 347 336 299 273 189
Rörelseresultat, EBITDA -42 129 -60 167 36 -11 -10 203 116 13
Nettoomsättningförändring -38,16% 12,85% -11,71% 6,29% -0,64% -1,13% -4,34% 6,01% 9,59% -%
Du Pont-modellen -14,61% 18,06% -15,17% 18,17% -0,15% -3,00% -2,42% 34,68% 23,23% 4,94%
Vinstmarginal -6,27% 6,42% -5,67% 7,06% -0,06% -0,96% -0,88% 11,87% 7,54% 1,47%
Bruttovinstmarginal 57,00% 57,00% 62,41% 72,24% 72,10% 73,30% 72,90% 77,64% 69,27% 70,59%
Rörelsekapital/omsättning 37,51% 25,74% 20,57% 18,59% 18,67% 23,77% 24,83% 24,77% 19,42% 19,47%
Soliditet 67,81% 61,67% 49,91% 54,77% 41,05% 58,51% 53,71% 57,23% 46,61% 37,41%
Kassalikviditet 605,77% 325,00% 197,85% 202,23% 172,68% 275,23% 251,53% 303,82% 179,19% 175,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...