Visa allt om Aktiebolaget Glass-Olle
Visa allt om Aktiebolaget Glass-Olle

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 271 706 453 550 640 1 068 1 516 1 883 1 825 9 422
Övrig omsättning - - - 394 3 277 102 256 336 2 548 -
Rörelseresultat (EBIT) -393 -370 -360 -61 3 027 171 233 90 2 212 -1 415
Resultat efter finansnetto -450 -351 -205 4 002 3 035 471 732 318 2 226 -1 413
Årets resultat 34 -4 -53 3 918 1 656 273 669 118 1 637 -1 021
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 196 7 150 6 518 4 852 3 968 4 372 4 609 3 777 4 006 2 766
Omsättningstillgångar 5 751 6 643 - 6 823 4 790 1 879 1 556 1 101 890 710
Tillgångar 12 947 13 793 11 166 11 676 8 758 6 251 6 165 4 878 4 895 3 476
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 715 8 681 8 684 8 606 5 688 4 032 3 858 3 288 3 257 90
Obeskattade reserver 0 453 800 1 000 1 119 494 394 394 424 0
Avsättningar (tkr) 1 170 1 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 300 2 300 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170 0 0 1 875
Kortfristiga skulder 763 1 190 512 900 781 555 743 1 195 1 215 1 511
Skulder och eget kapital 12 947 13 793 11 166 11 676 8 758 6 251 6 165 4 878 4 895 3 476
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 420 380 0 372 436 360 0 320
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 340 420 - - 0 0 0 0 144 1 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 126 264 214 68 0 117 152 316 240 1 165
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Omsättning 271 706 453 944 3 917 1 170 1 772 2 219 4 373 9 422
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 0 1 1 1 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 271 - 453 550 - 1 068 1 516 1 883 - 2 356
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 - 588 489 - 558 591 790 - 690
Rörelseresultat, EBITDA -355 -332 -356 -61 3 356 392 489 523 3 066 -893
Nettoomsättningförändring -61,61% 55,85% -17,64% -14,06% -40,07% -29,55% -19,49% 3,18% -80,63% -%
Du Pont-modellen -3,04% -2,44% -1,84% 34,27% 34,65% 7,53% 11,89% 6,58% 45,47% -40,62%
Vinstmarginal -145,02% -47,59% -45,25% 727,45% 474,22% 44,10% 48,35% 17,05% 121,97% -14,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,86% 100,00% 100,00% 75,94% 98,97% 99,87% 99,79% 94,25% 32,39%
Rörelsekapital/omsättning 1 840,59% 772,38% -113,02% 1 076,91% 626,41% 123,97% 53,63% -4,99% -17,81% -8,50%
Soliditet 67,31% 65,50% 83,36% 80,02% 74,36% 70,33% 67,29% 73,22% 72,77% 2,59%
Kassalikviditet 753,74% 558,24% -% 758,11% 613,32% 338,56% 209,42% 92,13% 73,25% 40,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...