Visa allt om Kväringen i Jönköping Holding AB
Visa allt om Kväringen i Jönköping Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 411 11 174 15 585 15 393 17 827 15 962 0 342 975 343 701 301 025
Övrig omsättning - 495 - - 1 101 2 14 351 1 172 1 619 12 497
Rörelseresultat (EBIT) -92 3 214 5 996 6 011 4 558 4 905 5 966 4 288 8 288 -6 792
Resultat efter finansnetto -356 2 778 4 764 4 445 2 677 2 359 3 400 1 311 5 140 7 172
Årets resultat -283 2 240 3 495 4 056 4 766 1 754 2 596 880 3 600 7 745
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 219 67 164 70 204 73 793 77 946 101 993 74 614 109 469 109 227 110 225
Omsättningstillgångar 6 873 16 264 19 677 16 589 24 163 14 434 21 832 66 100 68 451 82 036
Tillgångar 79 092 83 428 89 881 90 382 102 109 116 427 96 446 175 569 177 678 192 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 833 49 905 50 475 49 770 47 944 45 268 35 910 39 818 41 477 45 396
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 398 4 745 4 697 4 511 5 161 7 329 4 350 5 463 6 119 4 384
Långfristiga skulder 21 938 22 588 23 238 23 888 37 450 37 509 39 910 60 157 60 093 64 790
Kortfristiga skulder 5 923 6 190 11 471 12 213 11 554 26 321 16 274 70 131 69 989 77 691
Skulder och eget kapital 79 092 83 428 89 881 90 382 102 109 116 427 96 446 175 569 177 678 192 261
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 101 110 - 172 147 124 300 2 215 1 529 1 951
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 79 0 0 0 0 20 338 20 257 19 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 26 7 19 31 3 91 10 559 10 368 8 786
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 411 11 669 15 585 15 393 18 928 15 964 14 351 344 147 345 320 313 522
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 59 61 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 5 813 5 634 4 704
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 629 562 501
Rörelseresultat, EBITDA 3 071 6 393 9 633 9 645 8 384 8 799 9 238 10 273 13 934 5 562
Nettoomsättningförändring -33,68% -28,30% 1,25% -13,65% 11,68% -% -100,00% -0,21% 14,18% -%
Du Pont-modellen -0,06% 3,95% 6,75% 7,09% 4,96% 4,25% -% 2,69% 4,85% 5,61%
Vinstmarginal -0,67% 29,51% 38,93% 41,60% 28,42% 30,97% -% 1,38% 2,51% 3,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 18,86% 17,03% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,82% 90,16% 52,65% 28,43% 70,73% -74,47% -% -1,18% -0,45% 1,44%
Soliditet 59,21% 59,82% 56,16% 55,07% 46,95% 38,88% 37,23% 22,68% 23,34% 23,61%
Kassalikviditet 116,04% 262,75% 171,54% 135,83% 209,13% 54,84% 134,15% 93,33% 97,17% 105,01%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 252 0 0 0
Övrig omsättning 576 1 071 576 551 737 576 - 181 2 60
Rörelseresultat (EBIT) -32 387 -1 061 -688 -104 -427 -221 -57 -375 -135
Resultat efter finansnetto 30 538 122 -240 8 027 -384 -206 362 260 11 717
Årets resultat 17 511 35 4 7 927 5 0 12 23 11 663
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 072 19 172 21 772 27 772 17 317 32 336 16 772 19 463 19 361 19 361
Omsättningstillgångar 120 9 091 10 166 7 177 18 726 217 6 235 7 042 9 811 18 853
Tillgångar 26 192 28 263 31 938 34 949 36 043 32 553 23 007 26 505 29 172 38 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 257 28 029 30 306 33 058 35 285 29 449 21 842 24 434 26 959 34 456
Obeskattade reserver 76 68 52 0 0 0 1 044 1 208 1 918 2 659
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 859 166 1 580 1 891 758 3 104 121 863 295 1 099
Skulder och eget kapital 26 192 28 263 31 938 34 949 36 043 32 553 23 007 26 505 29 172 38 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 101 110 - 172 147 124 300 117 191 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 26 7 19 31 3 91 118 62 37
Utdelning till aktieägare 2 788 2 788 2 788 2 788 2 230 2 091 1 252 0 2 538 7 520
Omsättning 576 1 071 576 551 737 576 252 181 2 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -32 387 -1 061 -688 -104 -427 -221 -57 -375 -135
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -0,87% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -79,76% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 2 426,19% -% -% -%
Soliditet 96,66% 99,36% 95,02% 94,59% 97,90% 90,46% 98,28% 95,47% 97,15% 95,18%
Kassalikviditet 13,97% 5 476,51% 643,42% 379,53% 2 470,45% 6,99% 5 152,89% 815,99% 3 325,76% 1 715,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...