allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Kväringen i Jönköping Holding AB

ORG.NR: 556114-3446
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 7 411 11 174 15 585  
  Övrig omsättning (TKR) 0 495 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -92 3 214 5 996  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -356 2 778 4 764  
  Årets resultat (TKR) -283 2 240 3 495  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 72 219 67 164 70 204  
  Omsättningstillgångar (TKR) 6 873 16 264 19 677  
  Tillgångar (TKR) 79 092 83 428 89 881  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 46 833 49 905 50 475  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 4 398 4 745 4 697  
  Långfristiga skulder (TKR) 21 938 22 588 23 238  
  Kortfristiga skulder (TKR) 5 923 6 190 11 471  
  Skulder och eget kapital (TKR) 79 092 83 428 89 881  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 101 110            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 79  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 5 26 7  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring -33,68 % -28,30 % 1,25 %  
  Vinstmarginal -0,67 % 29,51 % 38,93 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 59,21 % 59,82 % 56,16 %  
  Kassalikviditet 116,04 % 262,75 % 171,54 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 576 1 071 576  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -32 387 -1 061  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 30 538 122  
  Årets resultat (TKR) 17 511 35  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 26 072 19 172 21 772  
  Omsättningstillgångar (TKR) 120 9 091 10 166  
  Tillgångar (TKR) 26 192 28 263 31 938  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 25 257 28 029 30 306  
  Obeskattade reserver (TKR) 76 68 52  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 859 166 1 580  
  Skulder och eget kapital (TKR) 26 192 28 263 31 938  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 101 110            
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 79  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 5 26 7  
  Utdelning till aktieägare 2 788 2 788 2 788  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 96,66 % 99,36 % 95,02 %  
  Kassalikviditet 13,97 % 5 476,51 % 643,42 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 30 augusti 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X