allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

TeliaSonera Aktiebolag

ORG.NR: 556103-4249
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 101 700 000 104 898 000 104 354 000  
  Övrig omsättning (TKR) 7 249 000 14 875 000 8 160 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 24 462 000 28 288 000 29 567 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 21 368 000 24 482 000 26 774 000  
  Årets resultat (TKR) 16 767 000 21 168 000 21 072 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 193 866 000 196 968 000 217 238 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 58 962 000 57 373 000 36 643 000  
  Tillgångar (TKR) 252 828 000 254 341 000 253 881 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 112 934 000 113 396 000 116 680 000  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 7 353 000  
  Avsättningar (TKR) 22 786 000 23 607 000 10 726 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 81 445 000 83 374 000 82 954 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 35 663 000 33 964 000 36 168 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 252 828 000 254 341 000 253 881 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD 195 000 45 899 175 000  
  Varav tantiem till styrelse & VD 11 000 13 809 13 000  
  Löner till övriga anställda 9 205 000 9 803 292 9 799 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 3 061 000 3 097 000 2 898 000  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 25 321 26 793 26 999  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 4 016 3 915 3 865  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 492 483 477  
  Nettoomsättningförändring -3,05 % 0,52 % -2,09 %  
  Vinstmarginal 24,94 % 27,81 % 29,21 %  
  Bruttovinstmarginal 43,08 % 44,34 % 45,40 %  
  Soliditet 44,67 % 44,58 % 45,96 %  
  Kassalikviditet 160,90 % 164,14 % 97,24 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Nettoomsättning (TKR) 7 000 61 000 30 000  
  Övrig omsättning (TKR) 183 000 16 000 79 000  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -435 000 -1 616 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 13 413 000 11 034 000  
  Årets resultat (TKR) 12 327 000 9 691 000  
 Nedräkning av resultaträkning i bokslutet 2013-12 stämmer ej. 
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 179 378 000 201 863 000 177 648 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 64 302 000 64 102 000 43 661 000  
  Tillgångar (TKR) 243 680 000 265 965 000 221 309 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 86 661 000 81 876 000 81 848 000  
  Obeskattade reserver (TKR) 11 246 000 12 730 000 13 271 000  
  Avsättningar (TKR) 571 000 2 229 000 570 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 78 601 000 93 511 000 80 080 000  
  Kortfristiga skulder (TKR) 66 601 000 75 619 000 45 540 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 243 680 000 265 965 000 221 309 000  
 Nedräkning av resultaträkning i bokslutet 2013-12 stämmer ej. 
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-122012-122011-12 
  Löner till styrelse & VD 90 000 56 000 58 000  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 206 000 255 000 223 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda           6 000            
  Sociala kostnader 236 000 99 000 86 000  
  Utdelning till aktieägare 12 990 000 12 340 742 0  
 Nedräkning av resultaträkning i bokslutet 2013-12 stämmer ej. 
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-122012-122011-12 
  Antal anställda 224 241 249  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 31 253 120  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 2 375 1 701 1 474  
  Nettoomsättningförändring -88,52 % 103,33 % -99,77 %  
  Vinstmarginal 29 116,39 % 50 010,00 %  
  Bruttovinstmarginal 95,08 % 50,00 %  
  Soliditet 39,16 % 34,31 % 41,40 %  
  Kassalikviditet 96,55 % 84,77 % 95,87 %  
 Nedräkning av resultaträkning i bokslutet 2013-12 stämmer ej. 
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 23 april 2015

1px

1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen