Visa allt om Roca Industry AB
Visa allt om Roca Industry AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 117 983 99 369 94 048 98 004 100 184 87 225 114 003 132 372 118 924 85 819
Övrig omsättning - - - - 389 2 077 1 836 864 787 844
Rörelseresultat (EBIT) 3 559 2 244 1 504 2 505 -2 710 -2 606 645 11 300 4 280 -1 751
Resultat efter finansnetto 2 654 1 373 124 992 -3 818 -3 200 -305 10 382 3 193 -2 272
Årets resultat 2 001 855 -1 871 116 -5 008 -3 874 -505 7 604 2 669 -1 801
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 299 4 812 4 859 6 654 6 816 7 375 8 168 6 066 5 908 6 175
Omsättningstillgångar 48 791 46 685 43 121 48 523 57 475 49 290 55 928 48 699 43 619 36 914
Tillgångar 54 090 51 497 47 980 55 177 64 291 56 665 64 096 54 765 49 527 43 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 820 18 900 7 639 9 455 11 899 17 044 21 754 20 116 12 812 11 170
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 34 14 326 704 175 50
Långfristiga skulder 11 881 12 625 16 500 25 000 25 000 25 000 0 21 395 24 878 13 504
Kortfristiga skulder 21 389 19 972 23 841 20 722 27 356 14 607 42 016 12 550 11 662 18 365
Skulder och eget kapital 54 090 51 497 47 980 55 177 64 291 56 665 64 096 54 765 49 527 43 089
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 20 1 009 1 332 1 778 2 912 2 893 2 743
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 13 808 14 165 14 467 14 076 17 242 16 573 17 134 14 335 13 592 12 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 050 4 439 4 286 4 226 5 670 5 840 6 153 5 299 5 234 4 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 117 983 99 369 94 048 98 004 100 573 89 302 115 839 133 236 119 711 86 663
Nyckeltal
Antal anställda 38 40 41 43 68 54 51 50 49 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 105 2 484 2 294 2 279 1 473 1 615 2 235 2 647 2 427 1 788
Personalkostnader per anställd (tkr) 523 465 457 426 352 440 491 451 443 420
Rörelseresultat, EBITDA 4 287 3 198 2 376 3 894 -936 -473 2 622 12 615 5 823 -488
Nettoomsättningförändring 18,73% 5,66% -4,04% -% 14,86% -23,49% -13,88% 11,31% 38,58% -%
Du Pont-modellen 6,59% 4,42% 3,38% 4,64% -3,88% -4,46% 1,74% 20,91% 8,80% -3,97%
Vinstmarginal 3,02% 2,29% 1,72% 2,61% -2,49% -2,90% 0,98% 8,65% 3,66% -1,99%
Bruttovinstmarginal 33,45% 34,66% 33,58% 33,30% 31,05% 30,29% 29,02% 29,99% 26,95% 25,54%
Rörelsekapital/omsättning 23,23% 26,88% 20,50% 28,37% 30,06% 39,76% 12,20% 27,31% 26,87% 21,61%
Soliditet 38,49% 36,70% 15,92% 17,14% 18,51% 30,08% 33,94% 36,73% 25,87% 25,92%
Kassalikviditet 91,00% 108,64% 87,24% 113,12% 110,91% 156,83% 59,58% 186,32% 187,53% 86,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 86 880 67 215 66 038 72 074 73 078 77 079 63 835 88 673 107 940 96 297
Övrig omsättning - - 462 733 566 309 1 953 1 328 812 783
Rörelseresultat (EBIT) 3 503 -455 -942 -572 -582 -4 394 -2 291 -923 7 949 3 592
Resultat efter finansnetto 3 982 1 310 2 532 1 592 -3 253 -7 676 106 -1 211 7 721 2 506
Årets resultat 3 458 1 310 1 414 1 976 -2 893 -7 676 1 299 49 4 499 1 590
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 213 4 992 4 927 6 329 6 011 7 073 9 653 10 100 7 642 6 404
Omsättningstillgångar 45 160 41 122 37 974 40 539 44 130 43 447 39 527 43 372 38 020 37 979
Tillgångar 50 373 46 114 42 901 46 868 50 141 50 520 49 180 53 472 45 662 44 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 353 17 669 7 180 5 901 4 019 7 091 14 777 13 777 12 840 8 838
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 360 360 1 553 2 814 976
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 880 12 625 16 500 25 000 25 000 25 000 25 000 0 21 395 24 878
Kortfristiga skulder 17 140 15 820 19 221 15 967 21 122 18 069 9 043 38 142 8 613 9 691
Skulder och eget kapital 50 373 46 114 42 901 46 868 50 141 50 520 49 180 53 472 45 662 44 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 20 20 443 1 009 985 1 403 1 008 911
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 9 691 10 580 11 209 10 858 11 467 10 631 10 604 10 837 10 648 10 257
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 440 3 809 3 791 3 717 4 433 4 511 4 550 5 146 4 486 4 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 86 880 67 215 66 500 72 807 73 644 77 388 65 788 90 001 108 752 97 080
Nyckeltal
Antal anställda 24 26 26 28 31 32 31 35 34 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 620 2 585 2 540 2 574 2 357 2 409 2 059 2 534 3 175 2 918
Personalkostnader per anställd (tkr) 630 553 578 521 527 505 521 497 475 465
Rörelseresultat, EBITDA 4 135 274 -186 698 642 -3 025 -669 873 9 096 4 947
Nettoomsättningförändring 29,26% 1,78% -8,37% -1,37% -5,19% 20,75% -28,01% -17,85% 12,09% -%
Du Pont-modellen 9,68% 4,77% 8,25% 13,75% -3,27% -13,41% 1,56% 0,30% 19,22% 8,23%
Vinstmarginal 5,61% 3,27% 5,36% 8,94% -2,24% -8,79% 1,20% 0,18% 8,13% 3,79%
Bruttovinstmarginal 33,50% 33,01% 32,43% 27,46% 32,73% 28,65% 25,66% 25,13% 26,35% 24,11%
Rörelsekapital/omsättning 32,25% 37,64% 28,40% 34,09% 31,48% 32,92% 47,75% 5,90% 27,24% 29,38%
Soliditet 42,39% 38,32% 16,74% 12,59% 8,02% 14,56% 30,59% 27,86% 32,56% 21,50%
Kassalikviditet 110,81% 133,24% 109,01% 126,39% 92,97% 124,92% 220,47% 46,72% 199,42% 205,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...