allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

H & M Hennes & Mauritz AB

ORG.NR: 556042-7220
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-112012-112011-11 
  Nettoomsättning (TKR) 128 562 000 120 799 000 109 999 000  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 22 168 000 21 754 000 20 379 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 22 526 000 22 285 000 20 942 000  
  Årets resultat (TKR) 17 152 000 16 867 000 15 821 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-112012-112011-11 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 26 488 000 22 941 000 20 270 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 39 188 000 37 232 000 39 918 000  
  Tillgångar (TKR) 65 676 000 60 173 000 60 188 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 45 248 000 43 835 000 44 104 000  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 3 031 000 2 328 000 1 327 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 17 397 000 14 010 000 14 757 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 65 676 000 60 173 000 60 188 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-112012-112011-11 
  Löner till styrelse & VD 138 000 140 000 140 000  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 17 069 000 16 969 000 14 857 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 4 238 000 3 809 000 3 537 000  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-112012-112011-11 
  Antal anställda 81 099 72 276 64 874  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 585 1 671 1 696  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 264 289 286  
  Nettoomsättningförändring 6,43 % 9,82 % 1,40 %  
  Vinstmarginal 17,53 % 18,45 % 19,04 %  
  Bruttovinstmarginal 59,14 % 59,50 % 60,13 %  
  Soliditet 68,90 % 72,85 % 73,28 %  
  Kassalikviditet 129,29 % 157,17 % 176,86 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipI samarbete med SEB
Omsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.
2013-112012-112011-11 
  Nettoomsättning (TKR) 7 880 000 7 301 000 6 982 000  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 922 000 1 232 000 2 076 000  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 17 015 000 15 888 000 16 451 000  
  Årets resultat (TKR) 15 945 000 15 305 000 15 846 000  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-112012-112011-11 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 1 883 000 2 061 000 2 284 000  
  Omsättningstillgångar (TKR) 16 791 000 16 078 000 16 391 000  
  Tillgångar (TKR) 18 674 000 18 139 000 18 675 000  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 16 847 000 16 626 000 17 044 000  
  Obeskattade reserver (TKR) 454 000 456 000 128 000  
  Avsättningar (TKR) 213 000 229 000 240 000  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 1 160 000 828 000 1 263 000  
  Skulder och eget kapital (TKR) 18 674 000 18 139 000 18 675 000  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipI samarbete med SEB
Sammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.
2013-112012-112011-11 
  Löner till styrelse & VD 76 000 77 000 79 000  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 862 000 786 000 607 000  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 423 000 391 000 358 000  
  Utdelning till aktieägare 15 723 184 15 723 184 15 723 184  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipI samarbete med SEB
Nyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.
2013-112012-112011-11 
  Antal anställda           0            
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring 7,93 % 4,57 % 1,10 %  
  Vinstmarginal 216,04 % 217,63 % 235,62 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 92,01 % 93,51 % 91,77 %  
  Kassalikviditet 1 447,50 % 1 941,79 % 1 297,78 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 26 maj 2015

1px

© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen