Visa allt om Lidingö Stads Tomtaktiebolag
Visa allt om Lidingö Stads Tomtaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 832 5 576 5 659 5 632 5 643 5 066 5 054 5 098 4 972 6 160
Övrig omsättning 7 69 - 352 4 408 8 137 19 247 - 1 477 20 702
Rörelseresultat (EBIT) -2 749 1 199 -533 970 4 910 4 883 20 416 -392 2 336 22 360
Resultat efter finansnetto -2 695 1 394 -160 1 549 5 586 5 057 20 619 437 3 010 22 393
Årets resultat 1 397 815 305 3 952 4 018 3 967 11 317 156 1 547 11 906
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 26 504 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 59 829 62 963 68 329 40 540 67 684 62 691 57 864 41 773 41 645 40 636
Tillgångar 59 829 62 963 68 329 67 044 67 684 62 691 57 864 41 773 41 645 40 636
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 589 49 192 54 238 53 933 49 981 44 520 40 553 29 236 29 080 27 533
Obeskattade reserver 6 726 11 282 11 004 11 593 15 455 15 323 15 831 10 597 10 474 9 714
Avsättningar (tkr) 0 0 139 156 197 299 210 330 364 369
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 514 2 489 2 948 1 362 2 051 2 549 1 270 1 610 1 727 3 020
Skulder och eget kapital 59 829 62 963 68 329 67 044 67 684 62 691 57 864 41 773 41 645 40 636
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 163 - 0 0 120 0 0 - 47
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 172 - 165 160 164 0 122 106 75 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 36 34 34 29 34 24 19 18 15 13
Utdelning till aktieägare 10 000 0 6 000 10 000 0 0 0 15 000 0 0
Omsättning 5 839 5 645 5 659 5 984 10 051 13 203 24 301 5 098 6 449 26 862
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 593 1 199 -301 1 158 5 050 4 948 20 577 -231 2 476 22 360
Nettoomsättningförändring 4,59% -1,47% 0,48% -0,19% 11,39% 0,24% -0,86% 2,53% -19,29% -%
Du Pont-modellen -4,50% 2,21% -0,23% 2,31% 8,26% 8,07% 35,63% 1,05% 7,23% 55,18%
Vinstmarginal -46,21% 25,00% -2,83% 27,52% 99,08% 99,82% 407,97% 8,59% 60,56% 363,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 15,11% 35,44% 32,55% -40,29% 45,45% 25,44% 38,68% 45,24%
Rörelsekapital/omsättning 982,77% 1 084,54% 1 155,35% 695,63% 1 163,09% 1 187,17% 1 119,79% 787,82% 802,86% 610,65%
Soliditet 93,32% 92,10% 91,94% 93,19% 90,67% 89,03% 90,25% 88,25% 87,94% 84,97%
Kassalikviditet 1 277,61% 1 410,25% 1 417,64% 2 976,51% 1 998,63% 1 487,41% 3 246,14% 1 468,45% 1 352,23% 748,97%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...