Visa allt om Ideella föreningen Kamratföreningen Nya Vänner med firma Föreningen Nya Vänner

Befattningshavare

Det sitter fler kvinnor än män i styrelsen. Medelåldern är 84 år.

Styrelse/övriga bevakande befattningar (5)

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas var för sig av
  • -Bengtsson, Anna Britta
  • -Törnlöv, Ulla-Britt Linnea
Laddar verksamhet ...