OBS

Varumärke tillhör Coop Sverige AB

Ansökningsnummer 1992-00286
Ansökningsdatum 1992-01-13
Registreringsnummer 249378
Registreringsdatum 1993-05-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2033-05-28
Typ Figurativt

OBS

Varor & Tjänster

Klass: 29

Samtliga varor

Klass: 30

Samtliga varor

Klass: 31

Samtliga varor

Klass: 32

Samtliga varor

Klass: 35

Främjande av kunders hushållning genom att på effektivaste sätt erbjuda varor samt sprida information som ger kunder underlag för att planera sin hushållning och göra inköp på ett för dem ändamålsenligt sätt.

Klass: 36

Förvaltning av fastigheter och varuhus samt finansiella tjänster, främst i samband med drift av varuhusrörelse och produktion av varor.

Klass: 38

Samtliga tjänster