Saldab

Varumärke tillhör Dustin Sverige AB

Ansökningsnummer 2009-00028
Ansökningsdatum 2009-01-03
Registreringsnummer 402343
Registreringsdatum 2009-03-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-03-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende datorer, datormjukvaror och databehandlingsutrustning; datoriserad databasskötsel.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till databaser; uthyrning av åtkomsttid till databaser; upplåtande av åtkomst till datanätverk; datakommunikationstjänster via en kod; kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till datanätverk; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; upplåtande av användartillgång till globala datanätverk; upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film och spel för beställning; överföring och sändning av databasinformation via telenät.