Visa allt om Piteå Hamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 47 024 46 245 43 137 43 987 44 049 37 283 33 629 30 181 27 750 27 787
Övrig omsättning 3 238 796 406 298 49 11 236 0 5 1 150
Rörelseresultat (EBIT) 8 507 6 063 10 278 9 382 10 742 10 925 7 337 7 517 7 694 8 363
Resultat efter finansnetto 7 001 4 568 8 892 8 111 9 322 9 412 5 602 5 637 5 592 6 341
Årets resultat 3 110 2 401 3 494 2 940 3 046 2 856 1 621 536 3 3 010
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 197 256 196 526 214 921 183 864 163 583 149 853 104 492 94 093 87 747 85 628
Omsättningstillgångar 17 679 12 943 9 917 8 623 10 682 14 541 6 822 10 728 21 685 16 534
Tillgångar 214 935 209 469 224 838 192 487 174 265 164 394 111 314 104 821 109 432 102 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 70 317 67 207 64 807 61 312 53 373 50 327 27 470 25 849 25 313 24 915
Obeskattade reserver 13 995 14 239 14 951 14 962 14 685 13 943 12 916 12 263 10 071 7 431
Avsättningar (tkr) 2 196 1 721 1 130 648 272 222 163 59 96 0
Långfristiga skulder 97 200 107 200 90 000 69 200 49 200 50 150 60 150 50 150 60 150 61 636
Kortfristiga skulder 31 227 19 102 53 950 46 365 56 735 49 752 10 615 16 500 13 802 8 180
Skulder och eget kapital 214 935 209 469 224 838 192 487 174 265 164 394 111 314 104 821 109 432 102 162
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 895 1 152 1 136 1 144 1 039 1 029 1 072 933 852 792
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 348 1 131 1 103 1 102 1 305 494 456 529 13 432
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 1 174 1 119 970 1 094 1 116 785 798 630 457 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 262 47 041 43 543 44 285 44 098 37 294 33 865 30 181 27 755 28 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 675 15 415 14 379 14 662 14 683 18 642 16 815 15 091 27 750 13 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 099 1 062 999 1 029 1 141 1 052 1 072 968 1 189 858
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 139 14 301 17 990 16 940 16 838 16 706 12 622 11 961 12 010 12 833
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,68% 7,20% -1,93% -0,14% 18,15% 10,87% 11,42% 8,76% -0,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,98% 2,92% 4,57% 4,87% 6,16% 6,65% 6,60% 7,17% 7,07% 8,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,21% 13,21% 23,83% 21,33% 24,39% 29,30% 21,84% 24,91% 27,88% 30,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -28,81% -13,32% -102,08% -85,80% -104,55% -94,44% -11,28% -19,12% 28,41% 30,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,79% 37,39% 34,01% 37,92% 37,20% 37,23% 33,73% 33,79% 30,31% 30,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,61% 67,76% 18,38% 18,60% 18,83% 29,23% 64,27% 65,02% 157,11% 202,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!