Ansökningsnummer 2008-06176
Ansökningsdatum 2008-06-27
Registreringsnummer 399147
Registreringsdatum 2008-11-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-11-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Nöjesspel för användning tillsammans med extern skärm eller monitor; spel anpassade för användning tillsammans med extern skärm eller monitor; animerade filmer; digitalt lagrade bilder; elektroniskt lagrade bilder; elektroniska kort (innehållande kommersiell information); elektroniska anslagstavlor; datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); datorspel (program); tecknade filmer; registrerade datorprogram; registrerade datormjukvaror; gränssnitt (för datorer); lagrade datorprogram.

Klass: 36

Elektroniska penningöverföringar; datoriserade finanstjänster; elektronisk valutaöverföring; finansiell verksamhet.

Klass: 38

Upplåtande av internet chatrum; telekommunikation; upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); kommunikationer via datorterminaler; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster); upplåtande av åtkomst till datanätverk; accesstjänster till telekommunikationsnätverk; datakommunikationstjänster via en kod; datorkommunikationsservice; datorstödd sändning av meddelanden och bilder; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; multimediala meddelandetjänster; sändning av film och program via datanät; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av trafikinformation; sändning av videofilm; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; åtkomst till digital musik på nätet; åtkomst till elektroniska meddelande system; sändning av meddelanden.

Klass: 41

Speltjänster on-line (via datanätverk); arrangerande av tävlingar i underhållningssyfte; publicering/utgivning av datamedia; informationstjänster avseende interaktiva spel; nöjesfält; underhållning; nöjen; varietéer; undervisning/utbildning.

Klass: 42

Design och utveckling av datorhårdvara och mjukvara; design och utveckling av mjukvara; uthyrning av datormjukvara/datorprogramvara; utveckling av applikationslösningar för datorprogram; utveckling av datakoder; utveckling av datorbaserade nätverk; datorprogrammering; utformning av datorprogramvara; uppdatering av datorprogramvara; grafisk formgivning; uthyrning av datorprogramvara; design av datorsystem; skapande och underhållande av webbplatser för andra; design/utformning av datormjukvara/webbplatser/webbsajter.