Ansökningsnummer 2000-05834
Ansökningsdatum 2000-08-07
Registreringsnummer 347409
Registreringsdatum 2001-07-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-07-06
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Spel och dataspel (för användning med televisionsapparater); registrerade datorprogramvaror innehållande dataspel.