Visa allt om Vara Energi Värme AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 23 879 23 164 20 616 22 777 21 352 25 347 24 706 23 113 22 221 24 179
Övrig omsättning 0 260 1 58 46 24 186 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 701 3 744 3 377 4 017 3 199 7 035 5 410 3 372 4 005 4 972
Resultat efter finansnetto 3 944 3 072 2 698 3 302 2 464 6 203 4 348 2 132 2 501 3 292
Årets resultat 741 110 36 40 200 68 2 395 17 43 10
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 392 76 670 76 410 75 713 74 290 75 056 76 139 76 588 79 335 80 425
Omsättningstillgångar 14 692 11 050 8 065 9 165 11 348 9 512 4 710 3 559 4 021 5 026
Tillgångar 91 084 87 720 84 475 84 879 85 639 84 568 80 849 80 146 83 356 85 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 998 8 257 8 146 8 110 8 070 7 870 7 803 5 407 5 391 5 348
Obeskattade reserver 47 675 46 275 43 315 40 665 37 415 35 165 29 030 26 180 22 930 18 980
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 043 27 865 27 870 30 736 33 602 36 467 39 281 42 938 47 389 51 813
Kortfristiga skulder 6 368 5 323 5 144 5 368 6 552 5 065 4 736 5 621 7 647 9 310
Skulder och eget kapital 91 084 87 720 84 475 84 879 85 639 84 568 80 849 80 146 83 356 85 451
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 61 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 879 23 424 20 617 22 835 21 398 25 371 24 892 23 113 22 221 24 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 428 7 461 6 770 7 370 6 465 10 405 8 740 6 933 7 543 8 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,09% 12,36% -9,49% 6,67% -15,76% 2,59% 6,89% 4,01% -8,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,16% 4,27% 4,00% 4,73% 3,74% 8,32% 6,70% 4,21% 4,81% 5,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,69% 16,16% 16,38% 17,64% 14,98% 27,77% 21,93% 14,60% 18,04% 20,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,18% 46,20% 49,67% 48,28% 44,33% 53,13% 50,01% 50,23% 48,60% 48,68%
Rörelsekapital/omsättning 34,86% 24,72% 14,17% 16,67% 22,46% 17,54% -0,11% -8,92% -16,32% -17,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,71% 50,56% 49,64% 46,92% 43,50% 41,74% 37,66% 32,23% 27,92% 23,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,38% 199,74% 147,76% 164,94% 166,29% 180,06% 88,83% 52,98% 46,99% 48,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!