SPENDWISE

Varumärke tillhör SEB Kort Bank AB

Ansökningsnummer 2018-06719
Ansökningsdatum 2018-11-09
Registreringsnummer 550192
Registreringsdatum 2018-12-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-12-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Mobil-appar; applikationsprogramvaror (appar).

Klass: 36

Finansiella tjänster; lånetjänster; elektroniska betalningstjänster; tjänster avseende hantering av betalningstransaktioner och kvitton; verifiering av betalningar; tjänster avseende avstämning av transaktioner; korttjänster; uppgifter om valutakurser; finansiella tjänster via ett globalt datornät eller internet.