TEATERN RINGEN SKANSTULL

Varumärke tillhör AMF Fastigheter AB

Ansökningsnummer 2016-02899
Ansökningsdatum 2016-04-21
Registreringsnummer 534166
Registreringsdatum 2016-09-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-09-05
Typ Figurativt

TEATERN RINGEN SKANSTULL

Varor & Tjänster

Klass: 35

Varu- och tjänstedemonstrationer och andra evenemang, nämligen utställningar, mässor, modevisningar och shower för kommersiella ändamål och reklamändamål; marknadsföring av köpcentrum; affärs- och företagsinformation; organisering och administrering av kundklubbar och kundlojalitetsprogram för kommersiella, säljfrämjande och/eller reklamändamål; kundinformation; tillhandahållande av en marknadsplats on-line för köpare och säljare av varor och tjänster; konsumentinformation on-line; on-line information avseende shopping.

Klass: 36

Uthyrning av butikslokaler; uthyrning av kommersiella lokaler; uthyrning av kontor; uthyrning av bostäder; uthyrning av våningar; fastighetsförvaltning; fastighetsmäkleri; fastighetsagentur; fastighetsförmedling; förvaltning av hyreshus; finansiell förvaltning; inkassering av hyror; kapitalinvestering; kreditgivning; finansiell utvärdering (försäkring, bank, fastighet); fastighetsvärderingar; finansieringstjänster; finansiella analyser; finansiering av hyrköp; finansiering av avbetalningsköp; finansiella konsultationer; finansiell information; finansiell sponsring; affärslikvidering/avvecklingstjänster (finansiella); utvärdering av reparationskostnader (finansiell värdering); anskaffande av finanser för leasing; finansiell verksamhet; försäkringsverksamhet; bostadsförmedlingstjänster; mäkleri; leasing av fast egendom; förädlande av fastigheter, nämligen ekonomisk utveckling av fastigheter genom tillskapande av ekonomiska modeller och uthyrningskoncept.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck, restauranger; kaféer; snackbarer; cateringtjänster; uthyrning av stolar, bord, bordslinne och glasvaror; uthyrning av mötes- och konferenslokaler; upplåtande av utställningslokaler (uthyrning); kortvarigt boende; uthyrning av flyttbara byggnader; hotell; uthyrning och reservation av tillfälliga bostäder; information och konsultation avseende mat och dryck.