Visa allt om Veolia Water Technologies AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 860 214 669 794 578 299 680 723 549 318 403 489 369 569 103 469 140 990 114 503
Övrig omsättning 8 001 15 526 20 713 24 168 37 546 34 765 38 197 32 985 28 231 19 277
Rörelseresultat (EBIT) 2 151 -2 794 4 963 -44 555 -64 647 -13 105 -16 273 3 868 3 044 6 062
Resultat efter finansnetto -1 119 -3 295 3 990 -45 099 -21 973 -15 647 -18 011 3 725 3 301 11 543
Årets resultat -3 314 -3 295 296 -45 099 -21 973 -21 777 -17 798 7 783 2 928 9 088
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 014 38 964 38 781 49 407 93 147 186 846 188 983 181 565 90 675 93 028
Omsättningstillgångar 257 818 308 896 273 002 270 518 293 699 296 943 235 607 116 280 126 392 169 882
Tillgångar 294 832 347 860 311 783 319 925 386 846 483 789 424 590 297 845 217 067 262 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 394 12 707 16 003 15 708 60 806 166 444 188 221 160 621 162 956 162 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 2 099 2 077 8 988 9 485
Avsättningar (tkr) 98 815 56 732 55 868 54 007 26 717 31 437 25 899 5 587 3 673 4 526
Långfristiga skulder 209 261 2 206 59 109 092 109 092 27 006 0 0
Kortfristiga skulder 186 414 278 160 239 910 250 004 299 264 176 816 99 279 102 554 41 450 86 433
Skulder och eget kapital 294 832 347 860 311 783 319 925 386 846 483 789 424 590 297 845 217 067 262 910
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 5 294 2 841 316 469 775 926 3 815 2 823 2 858 1 944
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 60 6 186 560 438 - -
Löner till övriga anställda 95 768 90 195 84 377 80 482 79 388 80 889 68 660 20 283 17 462 15 064
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 274 - -
Sociala kostnader 48 252 47 472 44 343 41 644 39 810 36 715 34 399 10 411 9 666 7 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 868 215 685 320 599 012 704 891 586 864 438 254 407 766 136 454 169 221 133 780
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 159 144 132 138 138 138 133 48 42 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 410 4 651 4 381 4 933 3 981 2 924 2 779 2 156 3 357 3 095
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 946 936 892 849 847 820 735 769 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 612 7 192 13 897 576 3 786 -3 909 -1 161 6 033 5 769 8 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,43% 15,82% -15,05% 23,92% 36,14% 9,18% 257,18% -26,61% 23,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,80% -0,69% 1,74% -13,68% -3,58% -2,66% -3,63% 1,53% 2,26% 5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% -0,36% 0,94% -6,43% -2,52% -3,18% -4,17% 4,40% 3,47% 13,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,28% 71,74% 70,16% 73,29% 69,80% 56,93% 40,85% 30,56% 33,13% 31,76%
Rörelsekapital/omsättning 8,30% 4,59% 5,72% 3,01% -1,01% 29,77% 36,89% 13,27% 60,25% 72,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,19% 3,65% 5,13% 4,91% 15,72% 34,40% 44,72% 54,47% 78,12% 64,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,28% 82,85% 86,81% 85,46% 82,36% 136,36% 164,71% 56,46% 144,81% 87,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!