Visa allt om CAB Candinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 31 972 32 062 36 276 34 625 35 148 31 266 33 822 34 409 35 056 36 069
Övrig omsättning 214 398 730 299 331 849 900 1 083 1 530 763
Rörelseresultat (EBIT) -1 045 -2 304 -222 159 -9 290 684 842 643 575
Resultat efter finansnetto -1 154 5 344 -316 74 -119 217 619 731 472 176
Årets resultat -1 154 7 197 -284 84 -86 191 505 956 662 54
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 887 6 399 7 177 7 772 8 367 8 247 9 005 8 253 8 733 9 197
Omsättningstillgångar 14 600 14 575 13 660 11 805 10 270 8 472 10 933 9 814 10 285 10 231
Tillgångar 20 487 20 973 20 837 19 577 18 637 16 719 19 938 18 066 19 018 19 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 627 13 782 6 585 6 868 6 784 6 871 10 380 9 875 8 919 8 257
Obeskattade reserver 0 0 1 853 1 886 1 918 1 951 1 984 2 016 2 241 2 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 931 4 238 7 804 4 996 5 417 3 408 3 578 1 376 3 353 4 683
Kortfristiga skulder 4 928 2 954 4 594 5 828 4 517 4 490 3 997 4 799 4 505 4 213
Skulder och eget kapital 20 487 20 973 20 837 19 577 18 637 16 719 19 938 18 066 19 018 19 428
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 049 4 265 5 109 4 794
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 1 673 1 596 1 782 1 781
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 700 0 0 0
Omsättning 32 186 32 460 37 006 34 924 35 479 32 115 34 722 35 492 36 586 36 832
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 14 14 13 16 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 664 2 672 3 023 2 885 2 511 2 233 2 602 2 151 2 191 2 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 628 521 512 495 443 442 370 434 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -426 -1 665 410 793 830 1 048 1 394 1 322 1 262 1 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,28% -11,62% 4,77% -1,49% 12,42% -7,56% -1,71% -1,85% -2,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,09% 25,98% -1,06% 0,83% -0,04% 1,76% 3,48% 4,67% 3,41% 3,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,26% 16,99% -0,61% 0,47% -0,02% 0,94% 2,05% 2,45% 1,85% 1,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,15% 28,05% 26,32% 33,52% 29,84% 30,12% 31,74% 30,21% 28,41% 33,21%
Rörelsekapital/omsättning 30,25% 36,25% 24,99% 17,26% 16,37% 12,74% 20,51% 14,57% 16,49% 16,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,63% 65,71% 38,54% 42,60% 44,43% 50,20% 59,82% 63,36% 56,09% 51,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,05% 168,55% 105,18% 66,58% 53,80% 42,05% 136,20% 88,62% 86,10% 90,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!